GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Sonar Datakwaliteit

Oplossingen > Woningcorporaties > Meer oplossingen > Power BI (Sonar)

Power BI: Sonar Datakwaliteit

Business Intelligence en data zijn tegenwoordig onmisbaar voor uw bedrijfsvoering. Door data te ontsluiten met de juiste tools kan inzicht worden verkregen in de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen in de loop van de tijd - ook afgezet tegen het gekozen beleid- en prognoses naar de toekomst.

Daarmee kunnen betere beslissingen worden genomen om bij te sturen of het beleid aan te passen. Aareon biedt met de Sonar-suite een oplossing die dit mogelijk maakt: inzicht en analyse binnen één oplossing. De Sonar-suite kenmerkt zich door de volgende eigenschappen eisen:

In een oogopslag
Door het werken met dashboards is er in één oogopslag inzicht hoe de organisatie er voor staat. Dankzij de mogelijkheden om meteen in te zoomen op de onderliggende details, kunnen ook direct analyses worden uitgevoerd.

Navigatie
Door het aanhouden van de Aedes-benchmarkcategorieën aangevuld met de onderdelen die Aareon biedt, heeft u snel inzicht.

Q&A: vraag en antwoord
Soms krijgt u het snelst een antwoord op basis van wanneer u een vraag stelt zoals u deze aan een collega zou stellen. Bijvoorbeeld: „Wat was de totale huurachterstand het afgelopen jaar?“ Gebruik Q&A om aan de hand van intuïtieve taal uw gegevens te verkennen en antwoorden te krijgen in de vorm van diagrammen en grafieken. Q&A werkt niet hetzelfde als een zoekmachine. Q&A retourneert alleen resultaten over de gegevens in Power BI.

Data uit verschillende systemen
Sonar werkt uiteraard i.c.m. de gegevens uit Tobias en Trace & Treasury, maar kan daarnaast ook data uit andere bronsystemen (bijvoorbeeld Excel) gebruiken en met elkaar combineren. Hierbij kunt u denken aan openbare bronnen zoals het CBS, het kadaster en de BAG, maar ook data uit eigen systemen van andere leveranciers.

Tijdsbesparing
Data worden automatisch verzameld en bewerkt, handmatige verwerking is niet meer nodig. Bovendien kunnen de data automatisch worden ververst. Dus u beschikt altijd over de juiste informatie op de juiste tijd.

Verschillende niveaus
Op verschillende niveaus maakt u inzichtelijk hoe de huidige stand van zaken is ten opzichte van de organisatiedoelstellingen, hoe deze zich heeft ontwikkeld en wat de prognose richting de toekomst is.

Sonar Datakwaliteit

Er is een aantal methodes waarmee de data worden gecontroleerd, van eenvoudig tot meer complex.

1. Volledig - Met deze methode wordt gecontroleerd of gegevens, die in inrichtingstabellen staan, ook volledig worden gebruikt in de basisbestanden. Voorbeelden hiervan zijn: A: is bij alle woningen een buurt opgevoerd; B: is bij alle relaties een telefoonnummer opgevoerd.

2. Correct - Hier wordt gechecked of velden in de database ook op een correcte manier zijn vastgelegd, conform de eisen van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: A: zijn alle e-mailadressen ingevoerd conform het masker XXXXXX@YYYYYY.NL; B: is het telefoonnummer conform het door de organisatie gebruikte masker ingevuld.

3. Logisch - Met deze methode wordt nagegaan of de gegevens ook op een logische manier zijn ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: A: behoren alle appartementen in een complex bij dezelfde wijk of buurt; B: zijn alle woningen in een bepaald blok van een bepaald type. Door de resultaten van deze controles te verwerken in de database wordt een steeds hogere kwaliteit bereikt en door het periodiek uitvoeren van de controle blijft de kwaliteit ook hoog.

Welke data kunnen al worden gecontroleerd?

De gegevens van klant, vastgoed, projecten, onderhoud en leefbaarheid kunnen nu al gecontroleerd worden door Sonar Datakwaliteit. Dit zal, ook samen met u, steeds verder worden uitgebreid.

Implementatie

Sonar Datakwaliteit wordt geleverd met een set standaard controles. Deze worden samen met u op maat gemaakt voor uw organisatie. De implementatie kent daarmee een korte doorlooptijd, met op de eerste dag al direct inzicht!

Samenvattend

Sonar Datakwaliteit geeft direct inzicht in de kwaliteit van UW data. Door de resultaten te verwerken en te blijven meten kan een hoge kwaliteit van deZE data worden bereikt. Sonar Datakwaliteit is ontwikkeld met Microsoft Power BI biedt daarbij veel mogelijkheden om de resultaten weer te geven. En ook hier weer een perfecte match met de Microsoft Office-suite en Tobias.

to top