GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Sonar Dataplatform

Oplossingen > Woningcorporaties > Meer oplossingen > Power BI (Sonar)

Power BI: Sonar Dataplatform

Business Intelligence en data zijn tegenwoordig onmisbaar voor uw bedrijfsvoering. Door data te ontsluiten met de juiste tools kan inzicht worden verkregen in de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen in de loop van de tijd - ook afgezet tegen het gekozen beleid- en prognoses naar de toekomst.

Daarmee kunnen betere beslissingen worden genomen om bij te sturen of het beleid aan te passen. Aareon biedt met de Sonar-suite een oplossing die dit mogelijk maakt: inzicht en analyse binnen één oplossing. De Sonar-suite kenmerkt zich door de volgende eigenschappen eisen:

In een oogopslag
Door het werken met dashboards is er in één oogopslag inzicht hoe de organisatie er voor staat. Dankzij de mogelijkheden om meteen in te zoomen op de onderliggende details, kunnen ook direct analyses worden uitgevoerd.

Navigatie
Door het aanhouden van de Aedes-benchmarkcategorieën aangevuld met de onderdelen die Aareon biedt, heeft u snel inzicht.

Q&A: vraag en antwoord
Soms krijgt u het snelst een antwoord op basis van wanneer u een vraag stelt zoals u deze aan een collega zou stellen. Bijvoorbeeld: „Wat was de totale huurachterstand het afgelopen jaar?“ Gebruik Q&A om aan de hand van intuïtieve taal uw gegevens te verkennen en antwoorden te krijgen in de vorm van diagrammen en grafieken. Q&A werkt niet hetzelfde als een zoekmachine. Q&A retourneert alleen resultaten over de gegevens in Power BI.

Data uit verschillende systemen
Sonar werkt uiteraard i.c.m. de gegevens uit Tobias en Trace & Treasury, maar kan daarnaast ook data uit andere bronsystemen (bijvoorbeeld Excel) gebruiken en met elkaar combineren. Hierbij kunt u denken aan openbare bronnen zoals het CBS, het kadaster en de BAG, maar ook data uit eigen systemen van andere leveranciers.

Tijdsbesparing
Data worden automatisch verzameld en bewerkt, handmatige verwerking is niet meer nodig. Bovendien kunnen de data automatisch worden ververst. Dus u beschikt altijd over de juiste informatie op de juiste tijd.

Verschillende niveaus
Op verschillende niveaus maakt u inzichtelijk hoe de huidige stand van zaken is ten opzichte van de organisatiedoelstellingen, hoe deze zich heeft ontwikkeld en wat de prognose richting de toekomst is.

Sonar Dataplatform

U kunt zelf aanpassingen doorvoeren op deze rapporten. Daarvoor is het belangrijk om een herkenbaar en eenvoudig te gebruiken datamodel te hebben. Vanuit dat inzicht is Sonar Dataplatform ontwikkeld. Het dataplatform biedt een georganiseerde en gestructureerde manier van uw data-collectie waardoor geborgd wordt dat:

Welke data zijn beschikbaar in Sonar Dataplatform?

In het dataplatform worden alle gegevensdomeinen ontsloten, met als doel zowel de (K)PI’s inzichtelijk te hebben als in te kunnen zoomen naar een detailniveau om de analyses uit te kunnen voeren. Voorbeelden van deze gegevensdomeinen zijn:

Vanuit Tobias:
Onderhoud 
Projecten
Vastgoed
Contracten
Klanten

Vanuit Trace&Treasury:
Financiële Instrumenten
Cashmanagement
Waardering
Investering

Samenvattend

Sonar Dataplatform is een model waarmee zowel de data uit Tobias en Trace & Treasury kunnen worden ontsloten voor de Sonar- en uw eigen rapportages. Ook gegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld van partnertoepassingen kunnen in de toekomst via ditzelfde model worden ontsloten.

to top