GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Sonar dVI

Oplossingen > Woningcorporaties > Meer oplossingen > Power BI (Sonar)

Power BI: Sonar dVi

Business Intelligence en data zijn tegenwoordig onmisbaar voor uw bedrijfsvoering. Door data te ontsluiten met de juiste tools kan inzicht worden verkregen in de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen in de loop van de tijd - ook afgezet tegen het gekozen beleid- en prognoses naar de toekomst.

Daarmee kunnen betere beslissingen worden genomen om bij te sturen of het beleid aan te passen. Aareon biedt met de Sonar-suite een oplossing die dit mogelijk maakt: inzicht en analyse binnen één oplossing. De Sonar-suite kenmerkt zich door de volgende eigenschappen eisen:

In een oogopslag
Door het werken met dashboards is er in één oogopslag inzicht hoe de organisatie er voor staat. Dankzij de mogelijkheden om meteen in te zoomen op de onderliggende details, kunnen ook direct analyses worden uitgevoerd.

Navigatie
Door het aanhouden van de Aedes-benchmarkcategorieën aangevuld met de onderdelen die Aareon biedt, heeft u snel inzicht.

Q&A: vraag en antwoord
Soms krijgt u het snelst een antwoord op basis van wanneer u een vraag stelt zoals u deze aan een collega zou stellen. Bijvoorbeeld: „Wat was de totale huurachterstand het afgelopen jaar?“ Gebruik Q&A om aan de hand van intuïtieve taal uw gegevens te verkennen en antwoorden te krijgen in de vorm van diagrammen en grafieken. Q&A werkt niet hetzelfde als een zoekmachine. Q&A retourneert alleen resultaten over de gegevens in Power BI.

Data uit verschillende systemen
Sonar werkt uiteraard i.c.m. de gegevens uit Tobias en Trace & Treasury, maar kan daarnaast ook data uit andere bronsystemen (bijvoorbeeld Excel) gebruiken en met elkaar combineren. Hierbij kunt u denken aan openbare bronnen zoals het CBS, het kadaster en de BAG, maar ook data uit eigen systemen van andere leveranciers.

Tijdsbesparing
Data worden automatisch verzameld en bewerkt, handmatige verwerking is niet meer nodig. Bovendien kunnen de data automatisch worden ververst. Dus u beschikt altijd over de juiste informatie op de juiste tijd.

Verschillende niveaus
Op verschillende niveaus maakt u inzichtelijk hoe de huidige stand van zaken is ten opzichte van de organisatiedoelstellingen, hoe deze zich heeft ontwikkeld en wat de prognose richting de toekomst is.

Sonar dVi

Voor de aanlevering is het natuurlijk belangrijk dat de gegevens waarmee de rapportages worden samengesteld correct zijn.

Sonar dVi bevat functies om de kwaliteit van de data te kunnen controleren, zoals het inzicht in de verhuureenheden waarvan de dVi-categorie niet gevuld is.

Vanuit deze controlefuncties kan ook een overzicht worden verkregen welke verhuureenheden dat betreft, zodat deze direct kunnen worden aangepast. Hiermee wordt bereikt dat de aan te leveren rapportages snel en correct kunnen worden aangeleverd doordat de kwaliteit van de onderliggende gegevens op orde is.

Sonar dVI genereert de volgende dVi-rapportages:

Downloads

to top