GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
youtube

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Woningcorporaties

Oplossingen > Woningcorporaties > Meer oplossingen > Power BI (Sonar)

Sonar Vastgoed: bezit in beeld

Business Intelligence en data zijn tegenwoordig onmisbaar voor uw bedrijfsvoering. Door data te ontsluiten met de juiste tools kan inzicht worden verkregen in de huidige stand van zaken, de ontwikkelingen in de loop van de tijd - ook afgezet tegen het gekozen beleid- en prognoses naar de toekomst.

Daarmee kunnen betere beslissingen worden genomen om bij te sturen of het beleid aan te passen. Aareon biedt met de Sonar-suite een oplossing die dit mogelijk maakt: inzicht en analyse binnen één oplossing. De Sonar-suite kenmerkt zich door de volgende eigenschappen eisen:

In een oogopslag

Door het werken met dashboards is er in één oogopslag inzicht hoe de organisatie er voor staat. En dankzij de mogelijkheden om meteen door te zoomen op de onderliggende details, kunnen ook direct analyses worden uitgevoerd.

Q&A: vraag en antwoord

Soms krijgt u het snelst een antwoord uit uw gegevens wanneer u een vraag stelt in natuurlijke taal. Bijvoorbeeld: „Wat was de totale huurachterstand het afgelopen jaar?“ Gebruik Q&A om aan de hand van intuïtieve, natuurlijke taal uw gegevens te verkennen en antwoorden te krijgen in de vorm van diagrammen en grafieken. Q&A verschilt van een zoekmachine. Q&A retourneert alleen resultaten over de gegevens in Power BI.

Data uit verschillende systemen

Sonar werkt uiteraard i.c.m. de gegevens uit Tobias, maar kan daarnaast ook data uit andere bronsystemen gebruiken en met elkaar combineren. Hierbij kunt u denken aan openbare bronnen zoals van het CBS, het kadaster en de BAG, maar ook data uit eigen systemen van andere leveranciers.

Tijdsbesparing

Data worden automatisch verzameld en bewerkt, handmatige verwerking is niet meer nodig. Bovendien kunnen de data automatisch worden ververst. Dus u beschikt altijd over de juiste informatie op de juiste tijd.

Verschillende niveaus

Op verschillende niveaus inzichtelijk maken hoe de huidige stand van zaken is ten opzichte van de organisatiedoelstellingen, hoe deze zich heeft ontwikkeld en wat de prognose richting de toekomst is.

Sonar-suite onderdelen

De Sonar-suite is ontwikkeld met behulp van Microsoft Power BI, een zeer krachtige en gebruiksvriendelijke BI-tool waarmee op basis van een standaard set databouwstenen voor elke organisatie een maatwerkomgeving wordt gecreëerd. De Sonar-suite bestaat uit de volgende onderdelen:

Sonar Vastgoed: inzichten die u niet wilt missen

Vastgoedsturing is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering binnen corporaties. Het draait hierbij om het integraal sturen op alle activiteiten die voortvloeien uit het beheren van een vastgoedportfolio. Vastgoedsturing vergt dan ook een juist, volledig en up-to-date inzicht. En juist het inzichtelijk maken van gegevens is vaak arbeidsintensief en moet meerdere malen per jaar worden uitgevoerd. Sonar Vastgoed is de oplossing van Aareon om het inzicht in alles rondom uw vastgoed in beeld te krijgen en te houden. Door de inzet van Sonar Vastgoed bent u in staat om daadwerkelijk te sturen op deze informatie. Niet afwachten, maar richting geven.

Waarin krijgt u inzicht?

Met Sonar Vastgoed heeft u inzicht in de onderstaande informatie.

Portefeuille

Complexbeheerplan KPI’s

Open data

Implementatie

Sonar Vastgoed wordt geleverd met een set standaard rapportages en dashboards. Deze worden samen met u op maat gemaakt voor uw organisatie en uw informatiebehoefte. De implementatie kent daarmee een korte doorlooptijd, met op de eerste dag al direct inzicht!

Samenvattend

Sonar Vastgoed geeft direct inzicht in de informatie die u nodig heeft. Met alle mogelijkheden van Microsoft Power Bi en met alle data die voor u belangrijk zijn. En uiteraard een perfecte match met de Microsoft Office-suite en Tobias.

MICROSOFT POWER BI

Microsoft Power BI biedt u flexibiliteit. U bepaalt zelf uit welke databases u data wilt ontsluiten. En u kunt op eenvoudige wijze data modelleren. Wanneer u Power BI combineert met Office 365, kunt u de rapportages beheersbaar houden en makkelijk verspreiden. Met Microsoft Power BI in Office 365 kunt u:

Sonar Vastgoed: bezit in beeld
to top