GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

aareon-about-you

Pre-employment screening bij Aareon

Binnen het werving- en selectieproces bij Aareon vormt de pre-employment screening een belangrijk onderdeel.

Aareon wenst integere werknemers te selecteren en aan te nemen. Screening is een hulpmiddel om de risico’s tot een minimum te beperken.

Wat is het doel van de screening?

Screening houdt in dat Aareon informatie opvraagt over een sollicitant of werknemer om zo een inschatting te maken van zijn integriteit. Screening kan zeer ingrijpend zijn voor de privacy van de betrokken sollicitant of werknemer.

Aareon heeft echter een gerechtvaardigd belang om een screening uit te voeren. Binnen onze organisatie wordt in bijna alle functies gewerkt met vertrouwelijke informatie. Informatie van zowel de eigen organisatie als data van onze klanten (veelal vastgelegd in de door onze werknemers gebruikte databases en applicaties). Het omgaan met deze vertrouwelijke informatie vraagt vertrouwelijkheid en integriteit. Om risico’s van misbruik zoveel mogelijk te voorkomen vormt het screeningsprotocol onderdeel van het werving- en selectieproces. De screening is daarom noodzakelijk.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage 'Pre-employment screening bij Aareon' rechts in het menu.

to top