Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Tablet

Magazine
Nieuws
Nieuws > Overig nieuws

Aareon Cloud Services

Door onze jarenlange kennis van de sector te combineren met de nieuwste ontwikkelingen op IT-gebied wil Aareon de beste oplossingen en diensten creëren, die onze klanten ontzorgen, zodat zij zich kunnen richten op hun kernactiviteiten en doelstellingen. Dit is onze missie.

Aareon Cloud Services is een samensmelting van Residenz ICT, Aareon ICT Services en Aareon Applicatiebeheer.

Door de samensmelting van bovengenoemde activiteiten in Aareon Cloud Services zijn wij in staat uw volledige infrastructuurportfolio te beheren.

Aareon Cloud Services

Aareon Cloud Services heeft haar dienstverlening en ondersteunende applicaties volledig ingericht conform de ITIL-standaarden. De afspraken met haar klanten over de dienstverlening worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA ), waarop op regelmatige basis wordt gerapporteerd. Beschikbaarheid en performance garantie behoren tot de standaard dienstverlening van ACS.

Aareon beschikt over 2 eigen zwaar beveiligde TIER-3 datacenters in Duitsland, Mainz en Wiesbaden, die uiteraard volledig gecertificeerd zijn ( ISO 27001, ISAE3402). Door dit dual-datacenterconcept zijn wij in staat om volledige of gedeeltelijke uitwijkvoorzieningen aan te bieden. ACS biedt een prijstelling per gebruiker per maand (pay per use).

Single Point of Contact

Aareon Cloud Services richt zich volledig op de ICT-ontzorging van woningbouwcorporaties en ketenpartners. Naast deze 100% focus heeft ACS, als onderdeel van de Aareon Groep, directe toegang tot andere Aareon-onderdelen om een optimale dienstverlening op zowel het infrastructurele als applicatievlak te bieden. Hierdoor is ACS in staat als een volwaardig Single Point of Contact (SPoC) op te treden. Binnen de Aareon Groep wordt gewerkt met 1 ITSM-oplossing, die internationaal gebruikt wordt, met als belangrijkste doel om de dienstverlening aan onze klanten optimaal en efficiënt aan te bieden.

Met een groot aantal niet Aareon-partijen heeft ACS afspraken gemaakt over de dienstverlening aan de gemeenschappelijke klant, zodat deze ook voor niet Aareon-onderdelen profiteert van het Single Point of Contact-concept.

Medewerkers van de klant hebben hiermee 1 loket voor al hun ICT-gerelateerde vragen en kunnen zich daardoor volledig richten op hun dagelijkse werkzaamheden.

Standaard dienstverlening ACS

De standaard dienstverlening van ACS bestaat uit diverse componenten.

Infrastructuurbeheer (hosted en on-premise)
Dit omvat het hosten en beheren van de benodigde infrastructuur voor de aangeboden diensten. De gehele infrastructuur wordt beheerd (actueel gehouden) en gemonitored. ACS levert diensten voor zowel de infrastructuur in haar datacenters (Private Cloud) als on-premise bij de klant. Ook een hybride vorm behoort tot de mogelijkheden. Het beheer omvat o.a. het beheer op netwerkcomponenten (WAN, LAN, WLAN), serverpark en backup- en restorediensten.

Technisch applicatiebeheer

SQL Beheer
Het proactief beheren en bewaken van de database-omgeving.

Monitoring
Het proactief bewaken van de totale uitbestede infrastructuur, netwerkcomponenten, servercomponenten en applicaties.

Werkplekbeheer
Werkplekbeheer omvat zowel de virtuele als fysieke werkplek. Dit beheer kan zowel op afstand als op locatie van de klant geschieden. ACS heeft ruime ervaring met het beheren van werkplekken ( zowel corporate standaarden als CYOW(Choose Your Own Device)-werkplekken). Ook aanschaf van de fysieke werkplek kan voor u geregeld worden, eventueel via een bestaande of door ons aangeboden webshop.

Servicedesk (1ste lijn)
Als standaard onderdeel van de dienstverlening biedt ACS een (skilled) servicedesk. Deze servicedesk is het loket voor de medewerkers van de klant om hun ICT-gerelateerde vragen te stellen, verstoringen te melden of om wijzigingsverzoeken in te dienen. ACS biedt naast een standaard portaal een aantal verschillende self-service toepassingen en een kennisbank zodat medewerkers bij haar klanten ook buiten het reguliere servicewindow geholpen kunnen worden.

Single Point of Contact
De ACS Servicedesk fungeert standaard als het loket voor alle Aareon-diensten en -producten: een Single Point of Contact voor alle medewerkers bij de klant.

Servicelevels
ACS kent diverse servicelevels voor haar dienstverlening. Deze worden vooraf volledig met de klant besproken en vastgelegd in de op te stellen SLA tussen ACS en de klant.

Cloud-deliverymodellen geboden door ACS

ACS levert en ondersteunt de volgende cloud-deliverymodellen:

ACS biedt deze modellen aan meerdere klanten en is continu bezig deze te optimaliseren en/of uit te breiden o.b.v. de nieuwste ontwikkelingen die o.a. Microsoft biedt.

ACS heeft kantoor aan de Cornelis Houtmanstraat 36, 7825VG Emmen.

to top