Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Toetsenbord
Toetsenbord · Toetsenbord

Magazine
Nieuws
Nieuws > Overig nieuws

Artificial Intelligence: wat kunnen we er mee?

Steeds vaker duiken er berichten op over AI (Artficial Intelligence) of op zijn Nederlands ‘kunstmatige intelligentie’. Een voorbeeld hiervan is een experiment waarbij twee robots, Alice en Bob, een eigen taal ontwikkelden die uiteindelijk door niemand meer werd begrepen behalve door Alice en Bob.

De meningen hierover zijn verdeeld: is dit het begin van het overnemen van de mensheid door robots of is het in feite gewoon natuurlijk gedrag, zoals een groep peuters zonder tussenkomst van anderen misschien ook wel een eigen taal zouden ontwikkelen? Wat het antwoord ook is op deze vraag, feit blijft dat AI zijn intrede doet in de samenleving en dat wij er allemaal mee te maken krijgen. Het is dan ook de moeite waard om te kijken wat het voor ons kan betekenen.

Vormen AI

Misschien goed om eerst nog even te aan te geven welke vormen van AI er zijn. Volgens Wikipedia spreekt men in de wereld van AI spreekt over Sterke en Zwakke AI.

Als we uitgaan van deze onderverdeling, kunnen we constateren dat Zwakke AI al gebruikt wordt, ook binnen de vastgoedsector. We gebruiken allemaal zoekmachines en we proberen steeds meer, onder andere door het inzetten van veel gegevens (big data) om de juiste beslissingen te nemen. Ook de tooling die hiervoor gebruikt wordt, is steeds laagdrempeliger geworden en is niet alleen meer het domein van experts die hiermee uit de voeten kunnen. Zo is het nu al mogelijk om met tools als Power BI van Microsoft grote hoeveelheden data te laten analyseren, waarbij automatisch opvallende en afwijkende zaken uit de data naar boven komen. Ook is het mogelijk om vragen te stellen zonder ingewikkelde syntax om daarmee de data te analyseren. Bijvoorbeeld de vraag: “Wat is de gemiddelde achterstand per wijk?”.

Expertsystemen

Het toepassen van expertsystemen lijkt ook zijn intrede al te hebben gedaan. We moeten echter expertsystemen in het kader van AI niet verwarren met de term expertsystemen zoals deze vaak wordt gebruikt om binnen het applicatielandschap van een organisatie die systemen aan te geven die een specifieke taak verrichten.

Expertsystemen die wel binnen het kader van de AI vallen, zijn systemen die zelf, op basis van aangeleverde of verzamelde gegevens, beslissingen nemen en ook zelf leren om steeds beter beslissingen te nemen op basis van de opgedane ervaringen. Deze vorm van AI is bekend als Machine Learning: de machine die zelf leert en door blijft leren.

Mail to Pay

Een recent voorbeeld hiervan is de nieuwste ontwikkeling bij onze partner Mail to Pay, waarbij Machine Learning wordt ingezet om het incassoproces nog verder te optimaliseren. Hierbij leert de machine zelf wat het beste instrument is om een debiteur te vragen om te betalen. De machine heeft het profiel en de betaalgeschiedenis van de debiteur plus een scala aan instrumenten – e-mail, sms, brief, telefoon en diverse teksten (van zeer vriendelijk tot streng) - tot haar beschikking om de debiteur te benaderen. Vervolgens weegt zij alle mogelijkheden af en berekent welke combinatie van deze instrumenten naar alle waarschijnlijkheid het beste resultaat oplevert. Oftewel: ervoor zorgt dat de debiteur betaalt. Die combinatie wordt vervolgens ingezet als eerste incassoactie.

Heeft de eerste incassoactie plaatsgevonden, dan onthoudt de machine het resultaat. De kunstmatige intelligentie heeft op dat moment bijgeleerd en is dus slimmer geworden. Zo leert de machine steeds beter wat in een specifiek geval het beste incassotraject is. Om ook verder te kunnen leren, is de software zo ontwikkeld dat de machine één op de tien combinaties expres negeert en een andere kiest. Daarmee krijgt de machine regelmatig nieuwe data die niet zijn gebaseerd op haar eigen beslissingen. Laat je de machine namelijk alleen maar doen wat zij zelf adviseert, dan leert zij niet meer bij.

Kortom

Zo zien we dus dat de introductie van AI al is begonnen en langzamerhand geruisloos steeds verder doordringt in de organisatie. Het helpt organisaties om slimmer te werken en daarmee te bereiken dat medewerkers steeds meer een controlerende rol in plaats van een uitvoerende rol krijgen. Daarnaast kan er dan aandacht worden besteed aan de zaken waarbij dit echt nodig is.

Arie van der Deijl
Productmanager bij Aareon

to top