Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Azubi

Magazine
Nieuws
Nieuws > Trace & Treasury

Samen software maken: Gebruikersplatform Trace & Treasury

Eind 2015 heeft de gebruikersvereniging UGAareon.nl een enquête uitgezet onder haar leden. Uit die enquête bleek dat er behoefte was aan een platform voor gebruikers van Trace & Treasury-software.

Ook bij Aareon bestond de wens om gestructureerd contact te hebben met gebruikers van haar software. Het bestuur van de UGAareon.nl heeft daarom besloten om naast het AX-gebruikersplatform een nieuw platform op te zetten voor gebruikers van Trace & Treasury.

Het gebruikersplatform bestaat uit betrokken gebruikers die samen met consultants van Aareon de doorontwikkeling van de software vormgeven. Een ideale manier dus om inspraak te hebben in (nieuwe) functionaliteit.

Het gebruikersplatform denkt tevens mee over de volgorde van de ontwikkelingen. In de IT-branche wordt dit een roadmap genoemd. Jaarlijks wordt de roadmap besproken en worden de deadlines waar gebruikers mee te maken hebben (denk aan Marktwaarde, dVi/dPi) erin opgenomen.

Op 23 mei 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest waar Aareon een presentatie heeft gegeven m.b.t. de ontwikkelingen van Trace & Treasury. Verder zijn er werkgroepen samengesteld die op basis van een thema aan de slag gaan met Trace & Treasury.

De samengestelde werkgroepen zijn:

Op 14 december 2017 vond er een vervolgbijeenkomst plaats van het gebruikersplatform Trace & Treasury. Tijdens deze bijeenkomst is de roadmap voor Trace & Treasury besproken. ’s Middags gaven de werkgroepen korte presentaties om de voortgang m.b.t. de verschillende thema’s terug te koppelen.

Zowel de gebruikersvereniging UGAareon.nl als Aareon en in het bijzonder de unit Trace & Treasury zijn zeer blij met de oprichting van het platform. Samen kennis en kunde inzetten om oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken zoals cashmanagement, fiscale waardering en de meerjarenbegroting. Dat is partnership!

Mocht u geïnteresseerd zijn in de activiteiten van het Trace & Treasury-platform, meldt u zich dan bij Marein Boekhoudt, secretaris van de Gebruikersvereniging (secretaris@ugaareon.nl).

to top