Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Skyline

Nieuws

Software voor grip op ambitie en centen

We krijgen steeds vaker de vraag hoe informatietechnologie kan ondersteunen in de nieuwe werkelijkheid voor woningcorporaties. Men ervaart de gebrekkige integratie van software van verschillende aanbieders in toenemende mate als vervelend of zelfs als beperkend in de vooruitgang van de organisatie.

Het bestaansrecht van de woningcorporatie wordt ontleend aan het beschikbaar stellen van zo veel mogelijk betaalbare woningen van voldoende kwaliteit. Met de invoering van de Woningwet, het publieke debat, een forse investeringsopgave en financiële onzekerheden (denk aan heffingen) is dit onderwerp ‘top of mind’. Het inzicht in de financiële middelen in relatie tot de gewenste samenstelling van de vastgoedportefeuille is hierbij cruciaal. De driehoek Doelgroep, Financiën en Vastgoed (of zoals Peter van Os het noemt; ‘mensen, stenen geld’) is relevanter dan ooit. Woningcorporaties moeten immers, veel meer dan voorheen, inzicht hebben en verschaffen in hun maatschappelijke prestaties in relatie tot de financiële consequenties. 

In de praktijk zijn de ‘werelden’ van doelgroepen, financiën en vastgoed bij woningcorporaties nog steeds behoorlijk van elkaar gescheiden. Gescheiden in de vorm van taal, opleiding, afdeling, tijd en software. Software wordt veelal vanuit de eigen discipline ingezet waarmee het moet voldoen aan de wensen van de gebruiker (bijvoorbeeld projectontwikkelaar). Geheel begrijpelijk natuurlijk maar voor het integrale inzicht in de vastgoedtransformatie, financiële consequenties en maatschappelijke prestaties gaat het hier goed mis. 

Wellicht is het herkenbaar dat de vastgoedafdeling haar ambities onvoldoende koppelt aan de financiële consequenties of andersom; dat er vanuit financiën onvoldoende kaders meegegeven worden. Tevens worden de maatschappelijke kaders onvoldoende scherp gemaakt en kunnen prestaties niet worden gemeten. Onderliggend wordt dit veelal veroorzaakt door een lappendeken van losse IT-instrumenten, veelal zeer specialistische (en daarmee kostbare) tools, die elk op zich een deelvraag zeer specifiek beantwoorden. Het optellen van de onderdelen is door verschillende aantallen en definities ondoenlijk en levert de schijn van inzicht; nog gevaarlijk ook!

Dat moet anders! En dat kan anders! IT speelt hierin volgens Aareon een sleutelrol. De oplossing in het verbinden van de werelden zit hem in de integratie van het onderliggende IT-platform. Dit platform, geïntegreerd met het ERP-systeem, combineert de kracht van de bekende financiële software van Trace & Treasury aangevuld met nieuwe software voor asset- en projectmanagement.

Met dit IT-platform wordt de integratie van maatschappelijke prestaties, financiën en vastgoed gefaciliteerd door maximale aansluiting. Aansluiting op het ERP en tussen de verschillende onderdelen. Het biedt mogelijkheden zoals: 

Wilt u afscheid nemen van uw lappendeken? Goede administratie combineren met helder sturing? De continue veranderingen in rapportages samen vorm geven? Nooit meer aansluitingsproblemen? En dat op een geheeld vernieuwd cloud-platform met standaard rapportages zoals dVi en dPi? Dan is dit integrale platform de oplossing voor u.

Vastgoed- en financiële sturing en maatschappelijk presteren
to top