Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Verder met Fox

Magazine
Nieuws
Nieuws > Overig nieuws

Verder met Fox

De Fox-suite is in 2016 door Aareon geïntroduceerd en intussen niet meer weg te denken uit ons portfolio. Fox Info was de eerste stap naar een nieuwe manier van werken en het indertijd gelanceerde motto “Altijd, Iedereen en Overal” is, ook na de introductie 1,5 jaar geleden, nog steeds actueel.

Na Fox info zijn verschillende apps en toepassingen toegevoegd aan de Fox-suite. Desondanks zijn wij nog steeds in een stevig tempo bezig met nieuwe toepassingen binnen de suite. Ook voor de komende periode staat er weer een aantal op stapel.

Fox Reparatie

Deze app draait bij een aantal corporaties in pilot. Met Fox Reparatie kunnen corporatiemedewerkers snel en eenvoudig een reparatieverzoek registreren. Uiteraard ondersteund door een beslisboom voor een eenduidige invoer en registratie en de mogelijkheid om de werkzaamheden meteen in te plannen.

Fox Overdracht

Dit is een nieuwe app ter ondersteuning van het verhuurproces. Fox Overdracht is bedoeld om de laatste stappen bij het aangaan van een contract met een nieuwe huurder te vereenvoudigen en deze ook op locatie te kunnen uitvoeren. Fox Overdracht ondersteunt de volgende functionaliteit in dit proces:

1. Inzage en selectie afspraken nieuwe verhuring.

2. Controleren persoonsgegevens, ook aan de hand van het identificatiebewijs.

3. Wijzigen en aanvullen van de persoons- en contractgegevens. Inzage in de mutatiewerkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd, in de overnamezaken en in aanwezige woningaanpassingen.

4. Meterstanden opnemen en registreren.

5. Aanpassen huuropbouw. De volledige huuropbouw wordt getoond. Optionele componenten kunnen worden aangezet. De nieuwe brutohuurprijs wordt op basis hiervan berekend. Op basis hiervan kunnen de eerste verhuurnota en het huurcontract worden samengesteld.

6. Eerste verhuurnota samenstellen en via Mail to Pay of pin laten betalen

7. Registratie sleutels

8. Ondertekenen huurcontract, ook met bijlages. Door het digitaal ondertekenen met de toepassing van onze nieuwe partner ValidSign kan de huurder direct en rechtsgeldig ondertekenen.

Deze functionaliteit hebben wij in een demoversie van Fox Overdracht aan een aantal gebruikers getoond. Aan de hand van de feedback zullen de specificaties nog worden bijgesteld om deze aan te laten sluiten bij de processen zoals corporaties deze hanteren.

Fox Bezichtiging

Steeds meer corporaties gebruiken groepsbezichtigingen in het verhuurproces. De reden hiervoor is dat tijdens een groepsbezichtiging er sneller duidelijk wordt of er binnen de selectie ook kandidaten aanwezig zijn die de aangeboden woning daadwerkelijk willen accepteren. Hiermee wordt een versnelling van het proces bereikt. Om te onderzoeken of dit een aanvulling op de Fox-suite kan zijn is er een aantal gesprekken gevoerd met corporaties om te zien hoe dit proces verloopt. Dit heeft geleid tot een voorlopige uitwerking voor een eventueel nieuw te ontwikkelen app.

Het proces via deze app zou op de volgende manier kunnen worden gerealiseerd:

1. Inloggen op de app. To-do-lijst voor de verhuurconsulent De agenda waarop de verhuurconsulent kan zien welke groepsbezichtigingen er voor hem/haar gepland staan met datum, tijd en locatie.

2. Nadat de juiste bezichtiging is geselecteerd, verschijnen de kandidaten, die aangegeven hebben te zullen komen in volgorde van de selectie. Er moet per kandidaat aangegeven kunnen worden of deze aanwezig is, of er wel of niet interesse is voor de woning en wat de reden is voor wel of niet interesse.

3. Vervolgens worden de kandidaten die de woning willen accepteren op volgorde getoond en per kandidaat kunnen de aanwezige documenten inzichtelijk gemaakt worden ter controle. De kandidaten/documenten kunnen daarbij worden aangevinkt als het akkoord is.

4. Er wordt een bevestiging naar eerste kandidaat worden gestuurd.

5. De laatste stap zou kunnen zijn dat de kandidaat in de woning het huurcontract (plus bijlagen) tekent, uiteraard dan weer in combinatie met de hiervoor beschreven Fox overdracht-app. Een andere optie is om een afspraak te maken met de kandidaat om op kantoor te komen tekenen.

Als deze app wordt ontwikkeld, zal deze uiteraard ook voor een 1-op-1 bezichtiging gebruikt kunnen worden.

Resumé

Met de bovenstaande nieuwe functionaliteit zetten we weer een stap in het digitaal ondersteunen van de totale huurder-life-cycle: medewerkers en klanten van corporaties kunnen samen het werk doen !

De complete Fox-suite

De Fox-suite bestaat uit de volgende onderdelen:

o Fox Klantportaal: het portaal waar klanten hun eigen zaken kunnen regelen

o Fox Contact: de toepassing voor de callcentermedewerker, met integratie met telefonie en kennisbank

o Fox Info: de app voor alle relevante info onderweg

o Fox Inspectie: de app voor de inspectie van woningen

o Fox Reparatie: de app voor het registreren van reparatieverzoeken

o Fox Overdracht: de app voor het uitvoeren van de overdracht bij een nieuw contract

o Fox Bezichtiging: de app voor het ondersteunen van (groeps-)bezichtigingen*

o Fox Procuratie: de app voor het accorderen van opdrachten en facturen

* Over de ontwikkeling van deze app moet nog een beslissing worden genomen.

Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact op met uw accountmanager.

to top