Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Meeting

Magazine
Nieuws
Nieuws > Overig nieuws

WOONopMAAT: wendbaar en flexibel de toekomst tegemoet

Uit analyse van de meest recente Aedes-benchmark blijkt dat WOONopMAAT bij de koplopers behoort als het gaat om lage bedrijfslasten. Gemeten naar klanttevredenheid behoort de corporatie zelfs tot de allerbeste.

Wat zegt dit over het verleden, heden en toekomst van WOONopMAAT? Welke rol speelt ICT in het verwezenlijken van de ambities? Aareon Magazine vroeg het aan Sjoerd Hooftman, sinds 1 maart directeur-bestuurder bij de corporatie in Heemskerk.

Voor zijn overstap naar WOONopMAAT werkte Sjoerd negen jaar bij het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), waarvan de laatste acht jaar als bestuurder. Is er met de fraaie resultaten in de benchmark bij WOONopMAAT voor hem wel voldoende werk aan de winkel? “Genoeg,” antwoordt hij, “het behalen van goede resultaten is één, het behouden vaak veel ingewikkelder. Het gevaar van zelfvergenoegzaamheid ligt altijd op de loer. De goede scores zijn voor ons geen doel, maar een middel om onze opgaven zo goed mogelijk beet te pakken. Die opgaven worden in rap tempo spannender, daar ligt mijn grootste uitdaging.“

Lat steeds hoger

Van achteroverleunen is dan ook geen sprake, zegt Sjoerd. “De sector ontwikkelt zich in de volle breedte, de lat komt steeds hoger te liggen. Ook wij groeien toe naar een nieuwe ontwikkelfase.” Op de vraag wat dat behelst, zegt hij: “We gaan bijvoorbeeld onze klantvisie aanscherpen en vernieuwen om beter op de vraag aan te sluiten. Dat begint met in gesprek gaan met onze huurders en hun behoeften, wensen en zorgen ophalen. Het samen met gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties goed aansluiten op de vraag van de klant lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. WOONopMAAT is heel goed in het ‘nu’, maar het zo goed mogelijk inspelen op wat voor ons ligt, is ook voor ons een actueel thema.”

Cultuur en ketensamenwerking

Volgens Sjoerd zijn twee redenen doorslaggevend voor de goede benchmarkcijfers. “Grotendeels zit het in onze cultuur en organisatievorm. Die is sober en doelmatig. Daarnaast blinken we uit in het aan marktpartijen overlaten van werkzaamheden die ze beter kunnen uitvoeren dan wij.” Als voorbeeld noemt hij het reparatie- en mutatieproces dat door ketenpartners wordt uitgevoerd. “Dat loopt briljant, misschien wel de grootste verrassing voor mij tot nu toe. Het proces verbetert zich continu, de kosten zijn verlaagd en de klantwaardering is toegenomen. Daar ben ik echt trots op.” Op de vraag of het niet gênant is om te constateren dat marktpartijen het beter kunnen dan corporaties, zegt Sjoerd: “Nee, het zou gênanter zijn wanneer corporaties halsstarrig blijven vasthouden aan het oude. Daar worstelen veel corporaties mee. Mijn advies: durf los te laten en te vertrouwen op je ketenpartners.”

Blauwdruk

Hij vervolgt: “Ik zie ons reparatie- en mutatieproces als een blauwdruk voor andere delen van mijn organisatie, bijvoorbeeld voor vastgoedbeheer. Uiteraard zijn goede ICT-oplossingen hierin cruciaal. In dit proces zie ik daarom een grote rol weggelegd voor onze automatiseringspartner Aareon. Ze hebben de kennis en oplossingen, we trekken intensief met ze op.”

Volgende fase

Sjoerd wil zijn organisatie naar een volgende fase brengen en volgens hem hoort daar ook het verder professionaliseren van de werkorganisatie bij. “Er wordt steeds meer van medewerkers gevraagd wat ertoe kan leiden dat het kennisniveau over actuele ontwikkelingen achterblijft. Je moet weten wat er speelt en weten hoe je toegang krijgt tot de benodigde kennis op de nieuwe thema’s. We hebben veel tijd en energie besteed aan de inhoudelijke ontwikkeling van onze medewerkers. Die lijn houden we vast. De stap die nu ook gezet moet worden, is toegroeien naar een open cultuur, waarin medewerkers zich lerend durven opstellen en nieuwsgierig zijn naar hoe het slimmer en beter kan. De onderlinge uitwisseling van kennis in de sector is nog geen vanzelfsprekendheid.”

Cruciale rol voor ICT

Volgens Sjoerd speelt ICT ook een cruciale rol in de verdere professionalisering. “We zijn allemaal informatieverwerkers. We verzamelen, registreren, filteren en maken keuzes op basis van data. Het gereedschap moet goed en betrouwbaar zijn. De behoefte om alles wat je doet goed, snel en eenvoudig te kunnen registreren en ontsluiten, groeit snel. Voor medewerkers, maar vooral ook voor leidinggevenden en toezichthouders. Het eenvoudig afleggen van verantwoording is een tak van sport die snel groeit. Informatiesystemen zoals Tobias AX spelen daarin een belangrijke rol.”

Sjoerd Hooftman

Van traditioneel naar digitaal

Ondanks dat er voldoende werk aan de winkel is, begint Sjoerd niet met een blanco A4. “Van ons verhuurproces is de basis overtuigend op orde, maar net als bij veel corporaties nog wel traditioneel georganiseerd. We kijken nu welke delen van het proces we kunnen optimaliseren en ook klantvriendelijk kunnen digitaliseren. Ook al doen we het in de ogen van onze huurders goed, we willen ze toch verleiden om met nieuwe digitale mogelijkheden te experimenteren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor huurderbetrokkenheid, eveneens een traditioneel georganiseerd proces. We willen huurders actiever laten meepraten, simpele technieken als een Whatsapp-groep zijn daarvoor uitermate geschikt.”

Verbeterpotentieel

Ook op het gebied van vastgoedsturing ziet Sjoerd nog wel verbeterpotentieel. “We weten heel veel van ons vastgoed, maar de informatie is niet altijd makkelijk toegankelijk. Soms zit de kennis nog letterlijk in de hoofden van onze medewerkers. Een woningcartotheek hebben wij bijvoorbeeld nog niet in de volle breedte. Mijn stelling is dat we nog veel slimmer gebruik kunnen maken van ICT om vastgoeddata vast te leggen en te analyseren. Als je de data van je bezit goed op orde hebt, kun je beter naar de toekomst kijken.”

Niet achteroverleunen

De verbeterpunten die Sjoerd noemt laten zien dat goede benchmarkcijfers maar een deel van de waarheid tonen. “Niet achteroverleunen dus,” is zijn devies, “en kritisch naar jezelf blijven kijken en bewuste keuzes maken: wat doen we wel en wat doen we niet. Dat vraagt om een heldere stip op de horizon voor iedereen in de organisatie.”

Regie-corporatie

WOONopMAAT maakt daarin duidelijk de beweging naar de regie-corporatie, al is dat een beladen begrip en spreekt Sjoerd liever van een ‘LEAN-corporatie’. “We beheren ons bezit met relatief weinig fte’s.” Op de vraag wat er uiteindelijk nog overblijft en wat de toegevoegde waarde is van de corporatie, zegt Sjoerd: “Blijf doen waarmee je meerwaarde biedt voor je klanten. Door taken uit te besteden, kun je meer tijd en aandacht besteden aan je huurders met de meer complexe vragen. Wees bij het wel of niet uitbesteden heel kritisch. We hebben bijvoorbeeld ons verhuurproces een tijd lang uitbesteed aan een plaatselijke makelaar. Dat bleek geen succes en hebben we teruggedraaid. Dat proces kunnen wij zelf beter en goedkoper organiseren.”

Schouders van Aareon

Voor ICT-ondersteuning leunt WOONopMAAT op de schouders van Aareon. “Ze denken en kijken met ons mee en faciliteren ons in onze behoeften. Ze geven ons ook tegengas, waarmee ze zich onderscheiden als partner in plaats van leverancier.” Toch heeft Sjoerd ook een advies aan zijn automatiseringspartner. “Aareon groeit hard en dat is lovenswaardig. Het borgt de continuïteit van Aareon en dat is ook in ons belang. De uitdaging voor Aareon is om tijdens de groei van de organisatie ook de bestaande klanten voldoende aandacht te geven. Denk daarbij aan het fysiek of digitaal trainen van nieuwe en bestaande medewerkers van de corporatie bij het gebruik van de software.”

Wendbaar en flexibel

Als Sjoerd desgevraagd de lezers van dit artikel meeneemt in de toekomst van WOONopMAAT, zegt hij: “Ons DNA - dat zich kenmerkt door ELAN en LEAN - zal niet zijn veranderd. We zullen wel veel meer langs digitale kanalen met onze huurders in contact komen en ze met inzet van nieuwe technologieën intensiever betrekken bij wat we doen. Daarbij zullen we op basis van actuele data een scherpere opvatting hebben over de werkelijke opgave en een groot deel van ons woningbezit duurzaam hebben gerenoveerd. We zullen een wendbare en flexibele organisatie zijn waar de huurders zich echt thuis voelen”.

to top