Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Nieuws
Oplossingen > TRACE & TREASURY > TRACE & TREASURY

Wat maakt de oplossing van Aareon & Finance Ideas bijzonder?

Aareon en Finance Ideas richten zich vanaf nu gezamenlijk op het ondersteunen van vastgoedbedrijven bij vastgoed- en financiële sturing in deze nieuwe wereld.

Het bijzondere van deze gezamenlijke oplossing zit hem in de focus op marktwaarde en beleidswaarde, inzicht in de eigen kasstromen en koppelingen met software voor registratie van activa, investeringen en meerjarenbegroting.

Marktwaarde

Marktwaarde zoals verplicht voor de jaarrekening wordt nu steeds vaker gebruikt om te sturen op rendement. Marktwaarde is reeds een bekend concept bij commerciële vastgoedeigenaren. De werelden van sociaal en commercieel vastgoed zijn door de komst van marktwaarde een stuk meer op elkaar gaan lijken. Aareon en Finance Ideas richten zich vanaf nu gezamenlijk op het ondersteunen van vastgoedbedrijven bij vastgoed- en financiële sturing in deze nieuwe wereld. Het bijzondere van deze gezamenlijke oplossing zit hem in de focus op marktwaarde, inzicht in de eigen kasstromen en koppelingen met software voor registratie van activa, investeringen en meerjarenbegroting.

Beleidswaarde

Finance Ideas is vanaf de introductie van marktwaarde intensief bezig om het marktwaardebegrip en de corporatiekasstromen te verbinden tot een consistent geheel. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de beleidswaarde- en de marktwaardewaterval. De waterval laat zien welk deel van de marktwaarde niet gerealiseerd wordt als gevolg van het beleid van de corporatie. Bijvoorbeeld: het beschikbaar houden van de woning in plaats van het uitponden bij mutatie zorgt dat € 15.000 is beklemd. De beleidswaarde (€ 82.000) is de marktwaarde met beleidsbeklemming als gevolg van niet marktconform gedrag door de corporatie. Een groot voordeel van het gebruik van de waterval is dat een consistent sturingskader ontstaat. Het waardebegrip op de balans wordt verbonden met de kasstromen van de corporatie. Nog belangrijker is dat de maatschappelijke bijdrage van een corporatie transparant wordt.

Vervolgstappen

Het Aw en WSW hebben op 5 december het convenant ‘Verbeteren informatievoorziening woningcorporatiesector’ getekend dat onderdeel is van het verticaal toezicht en de opmaat naar een gezamenlijke beoordelingskader van deze organisaties, waarin de beleidswaarde een onderdeel is en vanaf jaarrekening 2018 geïntroduceerd zal gaan worden. Dit betekent de definitieve doorbraak van de beleidswaarde in de sector. Een drietal jaar geleden vond de beleidswaarde nog weinig weerklank bij corporaties en software-ontwikkelaars. Om corporaties toch te ondersteunen met het integreren van portefeuillemanagement, financieel management en assetmanagement heeft Finance Ideas toentertijd besloten om drie software modules te ontwikkelen: FIRE Marktwaarde, FIRE Asset, FIRE Investering. Vanuit het niveau van een individuele vastgoedeenheid worden in deze modules de marktwaarde, de beleidswaarde en de samenhang in de vorm van de waterval opgebouwd. Door de tijdige ontwikkeling is deze software volledig inzetbaar nu ook de toezichthouders overstappen naar beleidswaarde. Corporaties kunnen een vliegende start maken met het actief sturen op het realiseren van hun maatschappelijke en financiële doelstellingen met behulp van hun vastgoed.

Commerciële vastgoedbedrijven

Ook commerciële vastgoedbedrijven kunnen met software van Aareon en Finance Ideas waarderen tegen marktwaarde, rapporteren, de eigen kasstromen vergelijken en investeringen doorrekenen.

Software voor vastgoed- en financiële sturing

Gezamenlijk bouwen Finance Ideas en Aareon de komende jaren aan financiële software voor vastgoedbedrijven. Trace Waardering & Rendement (FIRE) (in bovenstaande plaat in oranje) wordt een geïntegreerd onderdeel van de Trace & Treasury-suite. Veel van de onderdelen zijn reeds klaar en draaien bij tientallen organisaties.

Met onze oplossing kunt u voortaan heel eenvoudig:

Samenwerking

Finance Ideas en Aareon werken intensief samen om de volgende slag te maken bij de ondersteuning van corporaties en commerciële vastgoedbeheerders. De FIRE-modules zijn een mooie aanvulling op de Trace & Treasury-suite van Aareon. Omgekeerd zijn automatische koppelingen tussen de Aareon-software voor vastgoedadministratie en financiële meerjarenprognose een verbetering voor FIRE. Op meer strategisch niveau versterken de organisaties elkaar ook. Aareon als professionele software-ontwikkelaar en beheerder en Finance Ideas als adviesorganisatie. Kortom, wij zijn klaar voor de toekomst en ondersteunen u graag met het realiseren van uw plannen!

Ik ben geïnteresseerd.

Geïnteresseerd?

Laat hieronder uw contactgegevens achter.

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Opmerkingen
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!
to top