Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Businessteam

Magazine
Nieuws > Tobias

Wat kan het businessteam van Aareon voor u betekenen?

In juni vorig jaar hebben we u verteld welke stappen u zou kunnen zetten om, bij uitstek na de ingebruikname van Tobias AX en de daaraan gekoppelde systemen van Aareon, uw doelstellingen en verwachtingen te realiseren.

De praktijk is namelijk dat enkel door middel van goede samenwerking en transparantie we samen met elkaar de meest optimale en efficiënte situatie kunnen realiseren.

Een korte terugblik op dat artikel om uw geheugen op te frissen: Heeft u met de ingebruikname van het nieuwe systeem de doelstellingen en verwachtingen direct volledig gerealiseerd?

Nee, sommige doelen zijn direct bij de livegang gerealiseerd en andere doelen vergen meer tijd maar in feite is het voornamelijk de aanzet geweest tot het realiseren van deze doelstellingen. Weliswaar is er met de nieuwe en gewijzigde processen en bijbehorende inrichting een enorme stap voorwaarts gezet en zijn er meters gemaakt in efficiency, maar uw organisatie heeft het ideale punt nog niet bereikt. En laten we eerlijk zijn, het is verre van realistisch om te stellen dat dit bewerkstelligd zou kunnen worden binnen het project.

Om te borgen dat er sprake is van continue verbetering van uw bedrijfsprocessen is het belangrijk om de volgende fase op te starten en de Aareon Smart World zo optimaal mogelijk in te zetten en te gebruiken.

Operationeel beheerplan

Een aanvraag van uw organisatie voor inzet van een Aareon-consultant betekent in de praktijk dat u vermoedelijk wel eens hinder ondervindt van een beperkte beschikbaarheid op de relatief korte termijn. Dit proces willen we met u zoveel mogelijk voorkomen met behulp van een zogenaamd Operationeel beheerplan, in de praktijk jaargebonden. Uiteraard is grip op de planning en u daarmee op gezette tijden te kunnen voorzien van een consultant niet de enige reden om een dergelijk plan op te stellen, borging en verankering van kennis en het bereiken van de meest optimale situatie zijn minstens zo belangrijk. Met het Operationeel beheerplan, dat vooraf gegaan wordt door een stevige inhoudelijke intake bij u op locatie, zijn we in staat om u beter te bedienen omdat we op basis van de intake uw behoeften en verwachtingen nog beter kennen. Ook kunt u vanuit uw kant de prioritering van de op te pakken aspecten aangeven zodat we de juiste dingen in de juiste volgorde doen.

Model businessteam
Model businessteam

In het beheerplan kunnen diensten aan bod komen die u kent uit onze Dienstencatalogus zoals:

Naast de diensten van Aareon is er uiteraard ook ruimte voor eigen inbreng van activiteiten, zoals het (verder) implementeren van Mareon of Klantportaal, het optimaliseren van uw correspondentie of de inzet van apps.

Met het Operationeel beheerplan trachten we een situatie te creëren waarbij dezelfde consultants bij u worden ingezet. Dit betekent voor u een vertrouwd gezicht en een consultant die u en uw medewerkers steeds beter leert kennen, zodat u zowel gevraagd als ongevraagd advies kunt verwachten. De praktijk wijst uit dat het Operationeel beheerplan een stabiele basis legt in uw organisatie van waaruit u verder kunt toewerken naar het realiseren van de stippen op de horizon.

Grafiek businessteam
Grafiek businessteam

Samenwerkingsplan

Op het moment dat er met het Operationeel beheerplan een stabiele basis is gecreëerd, of wellicht lag deze basis er al, is het moment aangebroken waarop Aareon graag met u een stap verder wil zetten: een Samenwerkingsplan opstellen. Dit doen we door de volgende stappen met elkaar uit te voeren:

Het businessteam

Om het realiseren van uw verwachtingen en doelen verder kracht bij te zetten hebben we vorig jaar een eerste businessteam in het leven geroepen. In dit team zitten ervaren en allround consultants. Zij zorgen er samen met u voor dat uw organisatie de volgende stap kan maken. De consultants zijn expert in hun vakgebied en kennen u, de markt en de actuele thema’s die zich hier in afspelen als geen ander.

Qua focus spitsen de werkzaamheden van de consultants zich uiteraard met name toe op onze bestaande klanten, een situatie die we binnen Aareon niet eerder op een dergelijke proactieve wijze hebben gecreëerd. Dit betekent dat voor de werkzaamheden binnen uw organisatie en waarvoor u een aanvraag voor consultancy-inzet doet bij Aareon, omdat er expertise vanuit Aareon nodig is, normaliter een consultant vanuit het businessteam zal worden ingeschakeld.

Het businessteam in de praktijk

Omdat in het afgelopen jaar is gebleken dat het businessteam erg succesvol is en er veel vraag is vanuit onze klanten, hebben we begin dit jaar een tweede businessteam in het leven geroepen. Dit team heeft hetzelfde doel en dezelfde focus en zal dus met name haar werkzaamheden verrichten bij de bestaande klanten van Aareon. In de praktijk betekent dit dat de consultants in het businessteam veelal werkzaamheden verrichten die op basis van de diverse Operationele beheerplannen die zijn ontstaan.

Een gedeelte van het businessteam is daarnaast in de afgelopen maanden ook betrokken geweest, en nog steeds, in een groot optimalisatietraject bij een corporatie in het westen van Nederland. Dit betreft een middelgrote corporatie die al enige jaren met Tobias AX werkt, qua medewerkers een aardig verloop kende door de jaren heen en waar zeker niet op de meest efficiënte en gebruiksvriendelijke wijze met het systeem werd gewerkt. Dit, naast een aantal te realiseren doelstellingen, was aanleiding om de optimalisatie te starten waarbij de organisatie onderdeel moest worden van de veranderingen.

Op een ‘agile’ manier is vervolgens het project gestart waarbij er per proces, in ongeveer een doorlooptijd van twee maanden per proces, het volgende wordt uitgevoerd:

Om een beeld te geven: in het verhuurmutatieproces zijn ruim 170 punten geconstateerd en in het reparatieproces ruim 120! Het voorlopige effect hiervan moge duidelijk zijn, naast meer tevreden gebruikers van het systeem verlopen processen meer efficiënt en ontstaat er meer grip. Duidelijke randvoorwaarden om als organisatie te groeien naar operational excellence.

to top