GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

5 tips voor een efficiënt jaarrekeningproces
Trace & Treasury

Nieuws > Trace & Treasury

5 tips voor een efficiënt jaarrekeningproces

Het nieuwe jaar is begonnen en dan is het weer tijd voor de opmaak van de jaarrekening. In dit artikel leest u 5 tips om het opstellen van de jaarrekening met Trace & Treasury zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Waarderingsprotocol

Het bepalen van de marktwaarde voor de jaarrekening alleen is niet voldoende. Ook de procesbeschrijving is van belang voor de accountantscontrole. Hoe is de marktwaarde tot stand gekomen? Om u handvatten te geven voor de beschrijving van het proces hebben we een waarderingsprotocol beschikbaar. Deze kunt u opvragen via deze link.

Marktwaarde verloopstaat

De bepaling van de markt- en beleidswaarde van het bezit is een vast onderdeel voor de jaarrekening. Het waardeverloop tussen twee jaren moet verklaard worden. In Trace Waardering is de markt- en beleidswaardeverloopstaat beschikbaar. Dit rapport toont de volledige verklaring van het waarde verloop. Zowel op portefeuille- als op detailniveau. Denk hierbij aan het effect van parameterwijzigingen zoals inflatie, maar ook wijzigingen in de disconteringsvoet en objectgegevens.

Dit is niet alleen handig om het verloop tussen twee jaren te verklaren maar ook handig om de verschillen tussen de basis- en full waardering te verklaren. Dus wordt u bezit deels extern getaxeerd dan kunt u dit rapport gebruiken als input voor het gesprek met de taxateur.

Documenten uitwisselen met taxateurs

Voor de full taxatie worden per mail documenten uitgewisseld met taxateurs. Vaak documenten voor verschillende complexen en objecten. Dit kunt u in Trace Waardering eenvoudig doen onder “documenten”. Hier kunt u bestanden uploaden. Denk aan huurcontracten, erfpachtdocumenten. Het voordeel is dat alle documentatie bij het juiste complex of object zijn gekoppeld. De taxateur kan eveneens documenten uploaden zoals bijvoorbeeld het taxatierapport.

Verloopstaat activa – na herwaardering

In Trace Assets bepaalt u de herwaarderingsreserve. Door de marktwaarde in te lezen (FM136) wordt automatisch de herwaarderingsreserve bepaald. Vervolgens kunt u de verloopstaat van de activa genereren. Dit bespaart u in de meeste gevallen enkele dagen werk!

Journaalpost vanuit Assets & Leningen

Vanuit Trace Assets en Treasury Financiële instrumenten kunt u journaalposten genereren. Regelmatig zien we dat dit handmatig wordt geboekt. Soms bewust maar soms ook simpelweg omdat het niet bekend is. Het is niet alleen efficiënt maar is ook een goed controlemiddel om boekingen vanuit de sub-administratie (T&T) te controleren. De journalisering dient slechts eenmalig ingericht te worden.

to top