GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Certificeringen Aareon en Trace & Treasury

Nieuws > Trace & Treasury

Certificeringen Aareon en Trace & Treasury

Binnen Aareon en Trace & Treasury houden wij ons continu bezig met de kwaliteit van onze producten en diensten. Om de kwaliteit aan te tonen beschikken we over meerdere certificaten. In dit artikel lichten wij toe welke certificaten wij hebben en wat deze inhouden.

ISAE3402 type 2

Met de software van Aareon worden processen uitgevoerd waarvan de informatie in de jaarrekening van gebruikers beland. Denk aan de staat van activa of het overzicht opgenomen leningen. Het ISAE3402 toetst of deze processen goed met de software van Aareon kunnen worden uitgevoerd en of Aareon de processen om deze software te laten werken goed beheerst. Aareon heeft het ISAE3402 type 2 certificaat. Dat betekent dat het proces niet alleen op één moment is getoetst (dat is type 1), maar ook herhaaldelijk over langere periode is getoetst (type 2). ISAE staat overigens voor International Standard for Assurance Engagement.

Uw accountant kan steunen op dit rapport. U kunt dit rapport opvragen bij uw relatiebeheerder.

ISO27001

Het ISO27001-certificaat is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Dit certificaat wordt verkregen als een organisatie aan een onafhankelijke auditor kan aantonen dat wordt voldaan aan alle normen die in ISO27001 worden gesteld. Hoe wordt omgegaan met klantdata? Hoe worden data veilig opgeslagen en eventueel vernietigd? Is het toegangsbeheer tot gebouwen en systemen goed geregeld? Wordt het personeel getraind op gebied van informatiebeveiliging? Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Uw eigen security officer of data protection officer heeft ongetwijfeld belang bij dit certificaat. U kunt het certificaat opvragen bij uw relatiebeheerder.

COS3000

Aareon heeft het COS3000-assurancerapport voor de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat conform het marktwaardehandboek. Als een corporatie software gebruikt voor de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat dan dient deze software COS3000-gecertificeerd zijn. Vanaf het eerste jaar van het handboek heeft Aareon haar software al laten certificering. De eerste jaren door BDO en sinds dit jaar door PWC. Het rapport toetst niet alleen de berekening van de marktwaarde, maar kijkt ook naar de procedures rondom software-ontwikkeling en versiebeheer.

Ieder jaar ontvangen de gebruikers van Trace Waardering dit rapport nadat ze een formeel verzoek voor ontvangst hebben ingediend bij onze servicedesk.

Hack- en penetratietest

Trace & Treasury wordt periodiek onderworpen aan een hack- en penetratietest door een gerenommeerde externe organisatie. De penntest wordt gemiddeld eens in de 1,5 jaar uitgevoerd en periodiek wisselen we van organisatie. De laatste test is uitgevoerd door Computest. Wij hebben een zogenaamde Third party-verklaring waarin de uitkomst van de test wordt beschreven.

Deze verklaring is interessant voor uw security of data protection officer. U kunt de Third party-verklaring opvragen bij uw relatiebeheerder.

to top