GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Vernieuwing Trace Financiële Planning
Vernieuwing Trace Financiële Planning · Vernieuwing Trace Financiële Planning
Trace & Treasury

Nieuws > Trace & Treasury

De vernieuwing van Trace Financiële Planning 2.0

Product owner Harold Bontius vertelt over het proces om een nieuwe applicatie te ontwikkelen voor het opstellen van de meerjarenbegroting en dPi.

Kun je vertellen welke rol jij hebt als product owner?

"In de rol van PO zit ik tussen de klant en het ontwikkelteam in en vertaal de behoefte van de klant naar te ontwikkelen functionaliteiten door het ontwikkelteam. Daarnaast onderhoud ik contacten met andere belanghebbenden, zoals het ministerie (BZK), Autoriteit Woningcorporaties en accountants”. Dit doe ik voornamelijk voor de “stenen” kant van de applicatie. Dus de waardering, investeringsbeslissingen en het opstellen van de meerjarenprognose en aanlevering dPi."

Kun je ons meenemen in het vernieuwingsproces van Trace Financiële Planning?

We zijn nu een paar jaar bezig met het vernieuwen van Trace & Treasury, omdat het platform verouderd was. We ontwikkelen nu op een nieuw platform en vernieuwen de applicatie per module. We zijn begonnen met Treasury en daarna het waarderingsproces en het investeringsproces. Nu zijn we volop bezig met Trace Financiële Planning voor het opstellen van de meerjarenbegroting.

Hoe onderzoek je mogelijke verbeteringen?

We nemen de goede elementen over uit de vorige versie en in overleg met de andere stakeholders voegen we hier elementen aan toe. Hierbij moet je denken aan het opstellen van een meerjarenbegroting op basis van het referentiegrootboekschema (RGS), de kostenverdeelstaat en de integratie met de andere modules.

Waar gaat de applicatie zich in onderscheiden t.o.v. WALS?

In onze visie staat gebruiksgemak synoniem aan integratie. Daarmee bedoel ik het wegnemen van dubbele administraties en het werken vanuit één bron. Zo kunnen we ook alle berekeningen en posten herleiden tot de bron om een transparante module te leveren. We willen niet dat klanten nog enige mate van “black box” ervaren. Duidelijk onderscheid maken we ook door het bezit automatisch (bij mutaties) bij te werken vanuit Tobias 365. Door deze integraliteit komen financiën en vastgoedsturing samen, omdat we dezelfde elementen uit dezelfde bron toepassen.

Wat is de status van het project tot nu toe?

We verwachten in januari een aantal pilots te starten en daarna blijven we het product vanzelfsprekend uitbreiden. Voorbeeld zijn de nieuwe rapportages voor zoals indicatieve bestedingsruimte en nieuwe functionaliteiten zoals het vastleggen van verkoop onder voorwaarden. Voor de start van de pilots breiden we ons pakket al uit met verbeterde onderdelen, zo zal het proces werken vanuit de jaarrekening als referentie.

Wanneer is Trace Financiële Planning klaar voor gebruik?

Onze klanten kunnen gefaseerd overstappen naar Trace Financiële Planning 2.0. We gaan een planning maken voor de ondersteuning hierbij vanuit Aareon. In principe kunnen onze klanten volgend jaar de meerjarenbegroting 2023 gaan opstellen met de nieuwe 2.0-versie.

Hoe ziet de relatie eruit met de aanlevering van de dPi vanuit Trace Financiële Planning?

Doordat alle data in één begrotingsscenario vastliggen, kan de klant makkelijk de standaard dPi-rapporten opvragen en in samenwerking met onze partner XBRLreports kunnen deze system to system worden aangeleverd bij de toezichthouders via het portaal van SBR-wonen. We hebben vanuit SBR-wonen al positieve signalen ontvangen over de aanlevering van de dPi 2020 via XBRL.

to top