GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Trace Assets
Trace & Treasury

Nieuws > Trace & Treasury

Drie gouden tips voor een succesvolle investeringsanalyse

Maakt u samen met uw collega’s van de afdeling Financiën of Vastgoed investeringsanalyses? Herkent u de uitdaging om een onrendabele investering door te laten gaan (vanwege volkshuisvestelijke motieven) en de behoefte om de uitkomsten goed te kunnen onderbouwen richting bestuur of RvC?

Aareon geeft u 3 gouden tips voor een succesvolle investeringsanalyse, waarbij uniformiteit centraal staat.

 

TIP 1: Omarm een uniform rendementsbegrip

Een valkuil in het maken van een investeringsanalyse is het toetsen op verschillende rendementsbegrippen. Meest voorkomende zijn direct rendement, IRR (internal rate of return), BAR (bruto aanvangsrendement) en de NAR (netto aanvangsrendement).

Hierdoor wordt de financiële toets alleen maar ingewikkelder en lok je discussies uit. Ga samen op zoek naar een uniform rendementsbegrip die elke betrokkene begrijpt en creëer hierdoor uniformiteit met een goed onderbouwde besluitvorming als gevolg.

TIP 2: Werk uniform door een intern proces in te richten met rollen en verantwoordelijkheden

Is de manager Vastgoed of de projectleider verantwoordelijk voor het projectbesluit? Wie draagt zorg voor de juiste input en wie controleert de uitkomsten? Een valkuil in het maken van een investeringsanalyse is het ontbreken van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Wie zorgt ervoor dat de investeringsanalyse conform het investeringsstatuut wordt uitgevoerd en getoetst? Kijk kritisch wie welke rol heeft en een bijdrage levert aan een succesvolle investeringsanalyse en -besluit.

TIP 3: Toets uw onderbuikgevoel en voorkom discussie over de betrouwbaarheid van de uitkomsten

Nog steeds worden teveel investeringen beoordeeld op basis van onderbuikgevoel. Dit kan lange tijd goed gaan, maar als de wet- en regelgeving (en daarmee het afwegingskader) stringenter wordt, moet je als woningcorporatie meer gericht op feitelijke onderbouwing zijn.

Daarnaast speelt validiteit van de berekeningen een belangrijke rol. Rekent u met een gecertificeerd model, dan voorkomt u discussies over de uitkomsten en kunt u het onderbuikgevoel feitelijk toetsen.

Aareon biedt de applicatie Trace Investering waarmee investeringen financieel kunnen worden beoordeeld conform handboek marktwaardering. Niet onbelangrijk, omdat deze investeringen ook conform handboek moeten worden verantwoord in de jaarrekening.

Trace Investering is een eenvoudig toe te passen applicatie om een investering zoals nieuwbouw, sloop/nieuwbouw, renovatie of aankoop financieel te toetsen aan de meest toegepaste rendementsbegrippen op basis van markt- en beleidswaarde. .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Tammes of Stefan Hartgers.

to top