GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Handboek marktwaarde
Trace & Treasury

Nieuws > Trace & Treasury

Handboek Marktwaardering 2021 is gepubliceerd

Het Handboek Marktwaardering 2021 is gepubliceerd. Als we dit handboek vergelijken met het handboek van 2020 zijn er op een aantal punten wijzigingen doorgevoerd. In dit artikel wordt een aantal van deze wijzigingen doorgenomen.

Voor een verdere toelichting van de wijzigingen in het handboek nodigen wij u graag uit voor ons webinar ‘’Markt- en beleidswaarde jaarrekening 2021’’op 30 november om 14:00. U kunt zich eenvoudig aanmelden door hier te klikken.

Naast het Webinar “Markt- en beleidswaarde jaarrekening 2021” wordt er dit jaar een training“Markt -en beleidswaarde met Trace Waardering” georganiseerd. Gedurende deze training wordt het proces van het berekenen van de markt- en beleidswaarde in Trace Waardering doorgenomen. Tevens wordt er stilgestaan bij de diverse rapportage mogelijkheden en uiteraard komt het marktwaarde en beleidswaarde verloopoverzicht aan bod. Waarbij natuurlijk wordt gekeken wat de impact is van de verschillende wijzigingen uit het handboek. Om u in te schrijven voor de training “Markt -en beleidswaarde met Trace Waardering” kunt u hier klikken.

Opvallende wijzigingen in handboek

Hieronder staan de meest opvallende wijzigingen in het handboek.

Verkoopsnelheid vanaf jaar 6 naar 70% vervallen
In het Handboek 2020 is opgenomen dat in het uitpondscenario vanaf jaar 6 de verkoopsnelheid wordt verlaagd naar 70% van de mutatiegraad. Deze afslag op de mutatiekans voor het uitpondscenario vanaf jaar 6 is komen te vervallen in het Handboek 2021. Dit houdt ook in dat de 50% afslag op de mutatiekans voor het uitpondscenario vanaf jaar 16 is komen te vervallen. Ook worden de verkoopkasstromen in de eindwaarde niet meer gecorrigeerd voor de afnemende verkoopsnelheid van 70 naar 50%.

Leegwaardestijging
Er zijn, net zoals in voorgaande jaren, wijzigingen in de parameters van het handboek doorgevoerd. Het gaat hierbij om de macro economische parameters, de parameters voor de waarderingen en wijzingen in de tarieven. Opvallend bij de macro economische parameters is dat deze ten opzichte van de leidraad allemaal zijn verhoogd. Daarentegen laten niet alle macro economische parameters in vergelijking met het handboek 2020 een significant verschil zien. Een uitzondering hierop is de leegwaardestijging. Deze indexatiereeks laat tegenover het handboek 2020 een aanzienlijke stijging zien.

Boveninflatoire huurverhoging niet meer aftoppen op markthuur
In het Handboek 2020 is opgenomen dat de contracthuur in de marktwaarde door boveninflatoire huurverhoging niet boven de maximale en markthuur mag stijgen. In de beleidswaarde mag de contracthuur door boveninflatoire huurverhoging niet boven de maximale en streefhuur stijgen.In het Handboek 2021 is de aftopping op de markthuur in de marktwaarde komen te vervallen. Dit betekent dat in de marktwaarde per 31-12-2021 de contracthuur, als gevolg van boveninflatoire huurverhoging, boven de markthuur kan uitkomen, maar niet boven de maximale huur. Met betrekking tot de beleidswaarde is hiervoor geen wijziging doorgevoerd.

Meer weten over de wijzigingen in het handboek?

Mocht u meer willen weten over de wijzingen in het handboek marktwaardering en wat voor effect dit op uw markt- en beleidswaarde heeft? Wij nodigen u graag uit voor ons Webinar “Markt- en beleidswaarde in de jaarrekening 2021” op 30 november. U kunt zich eenvoudig aanmelden door hier te klikken.

Bekijk ook de training “Markt -en beleidswaarde met Trace Waardering”. In deze training wordt het proces van het berekenen van de markt- en beleidswaarde in Trace Waardering doorgenomen.

Neem vrijblijvend contact met mij op

Laat hieronder uw bericht achter

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
VerplichtPlease enter a valid email address.
captcha
nieuwe code
De code komt niet overeen met de foto
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!
to top