GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Voorkant huizen
Voorkant huizen · Voorkant huizen
Trace & Treasury

Nieuws > Trace & Treasury

Het effect van de stijgende rentes voor uw leningportefeuille

Na een periode van bijna gelijkblijvende rentes, zien we vanaf begin 2022 een stijging in de diverse rentetypes. Dit heeft als gevolg dat het aantrekken van nieuwe leningen en renteherzieningen gepaard gaan met een hogere rente.

Wat voor effect heeft dit op uw leningportefeuille?

Renteverloop vanaf januari 2020
Renteverloop vanaf januari 2020 ·

Rentebetaling

Om het verschil in de kasstromen tussen de rente van begin dit jaar en de huidige rente inzichtelijk te krijgen nemen we als voorbeeld een fixe lening van 10M, met een looptijd van 10 jaar. Als deze lening tegen de 10Y rente op 03-01-2022 was afgesloten dan zou de jaarlijkse rentebetaling €33.800,- bedragen. Wanneer dezelfde lening op 02-05-2022 is afgesloten, tegen de 10Y rente, dan bedraagt de jaarlijkse rentebetaling €171.100,-. De rente is in deze periode gestegen van 0,338% naar 1,761%. Een stijging van meer dan 400%.

Rentebetaling lening
Rentebetaling lening ·

Behalve het effect van de stijgende rente bij nieuw aan te trekken leningen, heeft de stijgende rente mogelijk al direct effect op uw huidige lening portefeuille. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de lening portefeuille. Als deze voornamelijk bestaat uit vastrentende leningen, leningen waarbij de rente tijdens de gehele looptijd van de lening vaststaat, dan heeft de stijgende rente geen effect op deze leningen. Maar heeft u bijvoorbeeld een roll-over lening of een basisrentelening in uw lening portefeuille dan kan de stijgende rente er bij een renteherziening voor zorgen dat er een hoger bedrag aan rente betaald dient te worden. Hierdoor dienen er meer liquide middelen beschikbaar te zijn om de rentebetaling van de leningen te kunnen voldoen.

Marktwaarde leningen

Naast de stijging in het bedrag dat aan rente betaald wordt, heeft een hoger rentepercentage ook een hogere marktwaarde van de lening tot gevolg. Als we de fixe lening van 10M weer als voorbeeld nemen, dan is de marktwaarde van deze lening, op de datum van afsluiten, bij het afsluiten in januari €10.038.422 en bij het afsluiten in mei €11.452.524. De stijging van de marktwaarde is het gevolg van de hogere rentekosten, die bij de berekening van de marktwaarde, verdisconteerd worden tegen de rentecurve.

Marktwaarde lening
Marktwaarde lening ·

Net zoals bij de rentebetaling heeft de stijgende rente mogelijk ook al effect op de marktwaarde van uw huidige lening portefeuille. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille. Bij vastrentende leningen heeft de stijgende rente geen effect op de marktwaarde, omdat de rente voor de hele looptijd vaststaat. Bij een roll-over lening of een basisrentelening heeft de stijgende rente wel direct effect op de marktwaarde van de lening. Voor de berekening van de marktwaarde van de lening wordt er bij het eerste niet-vaste rentemoment gerekend met de rente uit de rentecurve. Als deze rentecurve stijgt, betekent dit automatisch dat de rentebetaling toeneemt, waardoor de marktwaarde van de lening ook toeneemt.

Meer weten?

Wilt u ook graag de effecten van de stijgende rente in uw lening portefeuille inzichtelijk hebben. Met de module Treasury Interest Yield krijgt u toegang tot de actuele rentestanden in Trace & Treasury. Hierdoor kunt u op ieder gewenst moment zien wat het effect van de stijgende rente op uw lening portefeuille is. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Treasury Interest Yield?

Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Neem vrijblijvend contact met mij op

Laat hieronder uw bericht achter

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
VerplichtPlease enter a valid email address.
captcha
nieuwe code
De code komt niet overeen met de foto
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!
to top