GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Nieuw in Trace Investering: referentie-investeringen
Trace & Treasury

Nieuws > Trace & Treasury

Nieuw in Trace Investering: referentie-investeringen

Vanaf nu is het mogelijk om referentie-investeringen vast te leggen in Trace Investering. Veelgebruikte termen zijn ook wel norminvesteringen en PMC’s.

Veel woningcorporaties maken gebruik van referentie-investeringen. Deze worden opgesteld en jaarlijks herijkt met als doel om richting te geven aan het type investeringen dat gedaan gaat worden. Deze zijn door iedere woningcorporatie afgestemd op de doelgroep, woningbehoefte en lokale volkshuisvestelijk wensen. Vaak worden deze referentie-investeringen als bijlage toegevoegd aan het investeringsstatuut. Hierin staan de objectkenmerken als oppervlakte, WWS-punten en de huurprijzen.

Waarvoor kunt u de functionaliteit referentie-investeringen gebruiken?

Het vastleggen van referentie-investeringen heeft meerdere doelen.

Ten eerste kunt u bij het opstellen van een projectvoorstel eenvoudig één of meerdere referentie-investeringen toevoegen. U hoeft niet langer voor elk project complexen en objecten op te voeren. Vervolgens past u deze aan naar de daadwerkelijk situatie, denk hierbij aan bijvoorbeeld het postcodegebied. U kunt projecten sneller opvoeren en een eventuele foutkans, bij de invoer van data voor projecten, verkleinen.

Ten tweede kunt u bij een definitief projectvoorstel het project afzetten tegen uw referentie-investering(en). Dit geeft waardevolle informatie ter controle en u kunt gericht kijken waar en waarom uw investering afwijkt van uw standaard referentie-investering.

Tot slot kunt u eenvoudig projecten voor de lange termijn voor de financiële meerjarenbegroting klaarzetten, ook wel bekend als de “zachte projecten”. Wilt u bijvoorbeeld 100 standaard woningen in 2027, en 200 in 2028 opvoeren voor de begroting. Dan kunt u een project aanmaken, de referentie-investering selecteren en het startjaar opvoeren. Vervolgens staan alle complex- en objectkenmerken en de investeringskasstromen in de juiste jaren klaar voor de begroting.

Waar vindt u de referentie-investeringen in de software?

U vindt de referentie onder het hoofdmenu van Trace Investering. De opvoer van een referentie-investering kent dezelfde werkwijze als het opvoeren van een project.

Wilt u de werking in de praktijk zien?

Wilt u de werking in de praktijk zien? Schrijf u dan in voor de volgende (online) bijeenkomst van kennisgroep Trace Investering op 12 september om 10:00 uur van deze link.

to top