GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

OFW benut alle fiscale ruimte door vastlegging op objectniveau
Woningcorporaties

Nieuws > Trace & Treasury

OFW benut alle fiscale ruimte door vastlegging op objectniveau

Aareon sprak met Betty Mulder, senior medewerker Finance en Control, bij Oost Flevoland Woondiensten (verder: OFW) over het gebruik van de activamodule Trace Assets.

OFW is een woningcorporatie met 4.900 woongelegenheden in de gemeente Dronten. Vanaf de invoering van de VSO1 maakt OFW voor de fiscale activa-administratie al gebruik van Trace Assets.

Toen Betty begon bij OFW gebruikten ze Trace Assets voor de bedrijfseconomische activa-administratie. De fiscale administratie was op dat moment nog niet nodig. Maar toen de VSO1 en later de VSO2 kwam, die onlangs door de belastingdienst is opgezegd, heeft OFW direct de keuze gemaakt om ook de fiscale administratie in Trace Assets te doen en OFW is nog steeds tevreden met dit besluit.

Betty is verantwoordelijk voor de fiscale activa administratie. Het voorwerk voor de aangifte wordt ook door OFW zelf gedaan. De aangiftestukken worden opgestuurd naar de fiscaal adviseur, die het op haar beurt reviewt en vervolgens de aangifte voor OFW indient. Hierbij vindt OFW het belangrijk om de fiscale activa-administratie in eigen beheer te doen om er een goed gevoel bij te hebben.

Optimale aanwending HIR

OFW legt binnen Trace Assets zowel de bedrijfseconomische als de fiscale activa vast. Hierbij proberen ze de fiscale activa zo veel mogelijk parallel te laten lopen met de commerciële activa. Ieder kwartaal worden de verkopen fiscaal verwerkt. Doordat er commercieel al veel voorwerk is gedaan, hoeven bij de synchronisatie van de desinvesteringen alleen nog de bruto-(verkoop)opbrengst, de (verkoop-)kosten en de dotatie aan de HIR op te worden gegeven.

Als de fiscale verkopen zijn verwerkt en de investeringen zijn opgevoerd, vindt de (automatische) HIR aanwending op woningniveau in Trace Assets plaats. Bij de automatische aanwending van de HIR worden investeringen op objecten zonder bodemwaarde en/of met afschrijvingsruimte niet meegenomen. Daarnaast wordt de FIFO-methode toegepast, zodat de oudste HIR als eerste gebruikt wordt, om te voorkomen dat er HIR vrijvalt.

Door woningverbeteringen heeft OFW de mogelijkheid om in sommige gevallen gebruik te maken van een stukje afschrijving. Bij regulier bezit komen ze eigenlijk niet meer aan afschrijving toe, maar door woningverbetering komt de fiscale boekwaarde van een object wel eens boven de bodemwaarde uit, waardoor er kan worden afgeschreven. Om de fiscale ruimte optimaal te benutten, is vastlegging op objectniveau van groot belang, anders ontbreekt hier het inzicht.

Om goed inzicht in de fiscale activa-administratie te hebben, maakt Betty gebruik van de diverse rapportagemogelijkheden binnen Trace Assets. Hierbij valt te denken aan het overzicht fiscale desinvesteringen, het HIR-overzicht en natuurlijk de fiscale activastaat, waarmee ze het volledige verloop van een fiscaal jaar inzichtelijk heeft.

Trace Assets past bij OFW

OFW is erg te spreken over de mogelijkheden van de module Trace Assets. “Het is fijn dat er één pakket is, waarin zowel de bedrijfseconomische als fiscale activa kan worden geadministreerd, waarmee je alle fiscale ruimte kan benutten. Dit is alleen mogelijk door vastlegging op objectniveau. Daarnaast ben je als woningcorporatie met langetermijninvesteringen bezig, waarbij het belangrijk is om te kunnen volgen wat er op welk moment is verwerkt’’. Deze volgbaarheid is een heel groot voordeel en is volgens Betty niet in Excel mogelijk.

to top