GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Samenwerking
Trace & Treasury

Nieuws > Trace & Treasury

Samenwerking Aareon en Q-ESTATE

Op 15 december is door komst van het coalitieakkoord de geleidelijke afschaffing (vanaf 2023 en in stappen naar 2025) van de verhuurderheffing voor woningcorporaties een feit geworden.

In het coalitieakkoord staat: De verhuurderheffing wordt afgeschaft. We maken bindende prestatieafspraken met corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun. De woningcorporaties brengen deze steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun woningbezit.

Om huisvestingsvraagstukken op te lossen en ten behoeve van investeringsbeslissingen te rekenen met de juiste budgetteringen per woningtype is Aareon een samenwerking met vastgoedadviesbureau Q-ESTATE gestart.

Samenwerking Aareon en Q-ESTATE

Sinds 1 oktober werkt Aareon samen met vastgoedadviesbureau Q-ESTATE. Doel van deze samenwerking is dat woningcorporaties die werken met de applicaties van Aareon (of zich hierop oriënteren) nu ook kunnen worden ondersteund bij verschillende types huisvestingsvraagstukken.

De samenwerking is ontstaan vanuit een zoektocht van diverse woningcorporaties naar de juiste toepassing van sturingsinstrumenten bij vastgoedprojecten. Zo kunnen we samen de voorbereiding voor de besluitvorming en de beschikking over de juiste data bij projectontwikkeling nog beter ondersteunen. Aanleiding hiervoor is dat diverse woningcorporaties in de verschillende ontwikkelfasen zoekende zijn naar de juiste input, zoals een tijdige raming van de budgetterende stichtingskosten bij verschillende bouw, verduurzaming of renovatieconcepten (en varianten hierop). Hiermee wordt vervolgens een investeringsbeslissing financieel onderbouwd met Trace Investering van Aareon of Excel.

André Tammes (Business Development Manager Aareon): “Q-ESTATE is een vastgoedadviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het ondersteunen van woningcorporaties. Zij zijn thuis in de besluitvormingsprocessen en ondersteunen corporaties op project- en portefeuilleniveau. Zo kunnen zij bijdragen aan het opstellen van portefeuillewensen die vervolgens worden vertaald naar projectprogramma’s met bijbehorende budgetteringen. Na besluitvorming blijven zij in alle fases aansturen, monitoren en verantwoorden. Een voorbeeld hiervan is een goed onderbouwde stichtingskostenopzet per type project (zowel nieuwbouw als energetisch en renovaties). Deze kostenopzet vormt de basis voor een investeringsbeslissing met Trace Investering van Aareon.

Jan ten Napel (Directeur van Q-ESTATE): “We worden ook steeds meer gevraagd om in fasedocumenten (in samenspraak met het interne team van onze relaties) financiële rendementsanalyses te verkennen voor de verschillende scenario’s en op te nemen voor de besluitvorming. We wisten dat Aareon hiervoor een gecertificeerde rekenapplicatie aanbiedt. Wij hebben de kennis van projectontwikkeling en kunnen zorgen dat de juiste, onderbouwde en intern afgestemde gegevens in het systeem van Aareon gaan. Zo komt de projectontwikkelaar of assetmanager in afstemming met de controller tot een beter inzicht en tot een gedegen voorstel voor besluit wat voorgelegd kan worden aan de managementteams”.

André Tammes: “De adviseurs van Q-ESTATE spreken de taal van de manager vastgoed of manager projectontwikkeling en zijn ook mede uit deze sector voortgekomen. Zij kunnen door hun eigen ervaringen als geen ander de woningcorporatie faciliteren bij de interne en externe processen van projectontwikkeling en onder andere concreet bijdragen in het bepalen van de investeringskosten. Met onze applicatie voor financiën & control komt dat op deze manier heel goed samen”. Hoe (on)rendabel de projecten zijn zal blijken uit de uitkomsten die de gecertifieerde applicatie Trace Investering levert. Samen met de woningcorporatie kunnen we kijken wat het effect is op bijvoorbeeld de onrendabele top of het rendement als er aan de knoppen wordt gedraaid en hoe de financierbaarheid er in de toekomst uit zal gaan zien”.

De eerste initiatieven zijn inmiddels gestart en we kijken samen uit naar een succesvolle samenwerking.

André Tammes Aareon (l) en Jan ten Napel Q-ESTATE (r)
André Tammes Aareon (l) en Jan ten Napel Q-ESTATE (r)
to top