GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Wetland Wonen
Trace & Treasury

Nieuws > Trace & Treasury

Wetland over waardesturing en toepassing Trace Investering

De corporatiesector heeft te maken met een toenemende vraag op het gebied van verduurzaming en nieuwbouwopgaven. De ambities m.b.t. deze opgaven stapelen zich op. De rekening hiervan kan niet zomaar doorgeschoven worden naar de huurder.

Dit vraagt om een scherpe sturing op de vastgoedportefeuille en de financiële effecten van de investeringen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden! Corporaties willen graag ook in de toekomst hun bijdrage blijven leveren aan de maatschappij.

Wetland Wonen heeft om deze reden vastgoedsturing een prominentere plaats gegeven in haar organisatie. Eind dit jaar zal het hernieuwde assetplan opgeleverd worden. Een CO2-neutrale vastgoedportefeuille in 2050 is een van de belangrijke doelen. Hier zijn grote investeringen mee gemoeid. De vraag is: Zijn het ook financieel verantwoorde investeringen? Wij willen dit inzichtelijk gaan maken met de rekentool Trace Investering van Aareon. Dit pakket sluit goed aan bij onze wensen. In de praktijk de procesmanagers de investering toetsen aan vooraf gestelde (scherpere) financiële normen. Deze normen zijn vastgelegd in het investeringsstatuut.

Vastgoedsturing kan niet meer zonder waardesturing. Wij willen in de komende tijd hier als organisatie stappen in gaan maken. Aldus Henk Wittingen, Ontwikkelingsmanager Wetland Wonen Groep.

André Tammes, die namens Aareon verantwoordelijk was voor de projectleiding voegt toe: Henk had als adviseur projectontwikkeling bij het formuleren van het projectplan een duidelijke visie. Waardesturing bereik je samen en dat vraagt commitment vanuit de organisatie bij het project op strategisch en tactisch niveau te beginnen bij de basis en stap voor stap. Tijdens de trainingsdagen is dan ook uitgebreid stil gestaan bij de effecten van de rekenregels in de marktwaarde en beleidswaarde en uiteindelijk op de uitkomsten zoals bijvoorbeeld de IRR (internal rate of return) van een project.

Door goede afstemming met de adviseur van Finance Ideas en de consultant van Aareon kom je dan op een gegeven moment tot een integraal plan met tussentijdse evaluatiemomenten om verwachtingen te managen en draagvlak te behouden. Aan het einde van het implementatietraject is nog eens uitvoerig met Finance Ideas stil gestaan bij de effecten van de rekenregels en creëer je inzicht en ga je de investeringsanalyse in een breder perspectief zien.

Het is mooi om te zien dat Wetland Wonen de eerste stappen heeft gezet en we kijken uit naar de vervolgstappen!

to top