GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Hand shake
Trace & Treasury

Nieuws > Woningcorporaties
Nieuws > Trace & Treasury

Woningstichting GoedeStede kiest voor Trace & Treasury

GoedeStede is een woningcorporatie gevestigd in Almere en bezit ruim 8.000 verhuureenheden. Zij zet haar vermogen zo optimaal mogelijk in om haar volkshuisvestelijke ambities te realiseren.

Binnen de financiële normen benut zij de maximale mogelijkheden om te investeren in haar bezit voor haar doelgroepen. Zij wil op lange termijn financieel gezond blijven om ook in de toekomst haar maatschappelijke rol en bijdrage goed in te vullen.

Om de financiële en vastgoedprocessen verder te optimaliseren, maar vooral meer te integreren heeft GoedeStede gekozen voor Trace & Treasury van Aareon.

Jacqueline van Houten is ruim een jaar werkzaam bij GoedeStede als manager Financiën en ICT. GoedeStede was voor haar geen onbekende, omdat ze in het verleden als accountant voor GoedeStede heeft gewerkt. Een belangrijke uitdaging is om de bedrijfsprocessen meer te digitaliseren en data meer te structureren en met elkaar te verbinden.

“Aareon biedt met Trace & Treasury een integrale applicatie voor zowel de jaarrekening als de meerjarenbegroting.

We werkten al met de Activamodule van Aareon voor de boekwaarde op basis van historische kosten en het bepalen van de herwaardering. We gaan nu verder met het berekenen van de markt -en beleidswaarde, Treasury en de financiële meerjarenbegroting. Alles in één systeem dus. We werken met Tobias AX als basis en dat sluit hier goed op aan.

Naast het versterken van de integratie stappen we ook af van losse Excel-spreadsheets en versterken we ook onze risicobeheersing. We hebben inmiddels de kick-off van het project gedaan. We starten met het vastleggen van onze leningenportefeuille, de berekening van de markt- en beleidswaarde en het opstellen van de meerjarenbegroting.

We brengen in een latere fase ook de liquiditeitsprognose in de software van Aareon onder. We onderzoeken nog of ook de fiscale activa-administratie en de investeringsmodule van toegevoegde waarde zijn voor GoedeStede. Op deze manier krijgen we meer grip op de interne en externe verslaggeving binnen de bedrijfsvoering.”

Manager Business Development Aareon NL André Tammes: “We zijn er trots op dat GoedeStede het gebruik van Trace & Treasury verder gaat uitbreiden. Omdat de impact op de bedrijfsvoering behoorlijk groot is, hebben we met de werkgroep het project van A tot Z doorgenomen en projectfases gedefinieerd voor 2021-2022. Met Tobias AX als primair systeem borduren we voort op een goede basis en zien we de implementatie met vertrouwen tegemoet”. We wensen GoedeStede en natuurlijk specifiek de werkgroep veel succes toe!.”

to top