GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Trace Assets
Trace & Treasury

Nieuws > Trace & Treasury

Wonion over Trace Investering

Woningcorporatie Wonion uit Ulft heeft onlangs Trace investering in gebruik genomen en is nu de 15de corporatie die met Trace investering de investeringsbeslissing financieel afweegt.

Casper te Brake, Manager Bedrijfsvoering van Wonion:

“Wonion wil haar financiële afwegingskader bij investeringen opnieuw tegen het licht houden. De marktwaarde die het eigen vermogen beïnvloedt; de beleidswaarde met de ratio’s voor de financiële sturing en verantwoording naar de (externe) toezichthouders; de kasstromen die het rendement maken, allemaal stukjes in de financiële paragraaf als onderdeel van de besluitvorming.

Trace en Treasury ondersteunt Wonion al bij het opstellen van de markt- en beleidswaarde. Het is een mooie ontwikkeling dat Trace Investeringen voor onze projecten een doorrekening geeft die onze keuzes en besluitvorming ondersteunt.”

Het spreekt voor zich dat Aareon hier trots op is!

to top