Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Nieuws > Trace & Treasury

5 tips voor een efficiënt marktwaardetraject

De pepernoten in de schappen vertellen ons dat we richting het einde van het jaar gaan. Met andere woorden, richting de jaarrekening en de bepaling van de marktwaarde van uw bezit.

Inmiddels zijn de conceptwijzigingen in het handboek 2019 bekendgemaakt. Met de juiste voorbereiding en ondersteuning kan uw corporatie dit traject soepel doorlopen.

Hiervoor geven wij u de onderstaand tips:

1. Houd het waarderingsprotocol als leidraad
Start alvast met het bepalen van uw waarderingsprotocol. Uiteindelijk beschrijft u hierin het proces hoe u tot de marktwaarde van het vastgoed bent gekomen. Op deze manier geeft u uw accountant inzicht in het proces. Aareon stelt u gratis een waarderingsprotocol ter beschikking die u kunt gebruiken als leidraad voor uw eigen protocol. Door uw protocol van begin tot eind van het marktwaardetraject bij te houden, voorkomt u fouten en het biedt u optimale transparantie richting uw accountant. Via deze link kunt u het protocol kosteloos opvragen.

2. Bepaal tijdig welke objecten en complexen een full taxatie krijgen
Welke objecten wilt u full laten taxeren? Tot op zekere hoogte bent u vrij in de bepaling. In sommige gevallen stelt het handboek een full taxatie verplicht. Richtlijnen vindt u in het Handboek Modelmatig Waarderen 2019. Het is van belang dat u dit besluit tijdig neemt, zodat u helder kunt communiceren over de planning met de taxateur en u tijdig weet welke kosten dit met zich meebrengt.

3. Maak een realistische planning met uw accountant en taxateur
Een traject waarbij meerdere disciplines van elkaar afhankelijk zijn, kan zorgen voor een uitdagende planning. Uw accountant weet graag vroegtijdig wanneer hij kan controleren. Uw taxateur is verplicht alle objecten te bezoeken en wil zijn planning uiteraard vroeg op orde hebben. Echter, zonder gecertificeerde software conform het handboek kunt u niet verder. Het is dan ook aan te raden de harde deadlines met uw accountant en taxateur niet te vroeg te plannen. Eventuele kosten voor meerwerk wilt u uiteraard voorkomen en het is niet nodig. Houd daarom de updates van uw softwareleverancier inzake de certificering nauwlettend in de gaten alvorens u definitieve afspraken inplant. Uw softwareleverancier is hierbij op zijn beurt weer afhankelijk van het Ministerie.

4. Zorg dat uw vastgoeddata tijdig op orde zijn
Het klinkt als de categorie “open deur” maar vaak wordt dit onderschat. Voor de totstandkoming van de marktwaarde is het van groot belang dat de objectgegevens up-to-date zijn. Denk hierbij aan actuele WOZ-waarden, WWS-punten, bij woningen aan GBO’s en voor ZOG en BOG de contract huur, markthuur, VVO en BVO. En de belangrijk de start- en einddata van contracten. Om tot een snelle beleidswaarde te komen, is het van belang de beleidsnormen tijdig gereed te hebben.

5. Volg het webinar Marktwaarde op 2 december a.s.
Met de Module Trace Waardering van Aareon kunt u snel en transparant tot de marktwaarde komen m.b.v. gecertificeerde software. Om u bij dit traject te ondersteunen, verzorgt Aareon op 2 december 2019 een webinar Marktwaarde. In 30 minuten krijgt u een duidelijk beeld van de werkwijze van onze software. Gewoon, van achter uw PC zonder de deur uit te hoeven. Via deze link kunt u zich aanmelden.

to top