Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Trace Assets

Nieuws > Trace & Treasury

Drie gouden tips voor een succesvolle investeringsanalyse

Maakt u samen met uw collega’s van de afdeling Financiën of Vastgoed investeringsanalyses? Herkent u de uitdaging om een onrendabele investering door te laten gaan (vanwege volkshuisvestelijke motieven) en de behoefte om de uitkomsten goed te kunnen onderbouwen richting bestuur of RvC?

Aareon geeft u 3 gouden tips voor een succesvolle investeringsanalyse, waarbij uniformiteit centraal staat.

TIP 1: Omarm een uniform rendementsbegrip

Een valkuil in het maken van een investeringsanalyse is het toetsen op verschillende rendementsbegrippen. Meest voorkomende zijn direct rendement, IRR (internal rate of return), BAR (bruto aanvangsrendement) en de NAR (netto aanvangsrendement).

Hierdoor wordt de financiële toets alleen maar ingewikkelder en lok je discussies uit. Ga samen op zoek naar een uniform rendementsbegrip die elke betrokkene begrijpt en creëer hierdoor uniformiteit met een goed onderbouwde besluitvorming als gevolg.

TIP 2: Werk uniform door een intern proces in te richten met rollen en verantwoordelijkheden

Is de manager Vastgoed of de projectleider verantwoordelijk voor het projectbesluit? Wie draagt zorg voor de juiste input en wie controleert de uitkomsten? Een valkuil in het maken van een investeringsanalyse is het ontbreken van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Wie zorgt ervoor dat de investeringsanalyse conform het investeringsstatuut wordt uitgevoerd en getoetst? Kijk kritisch wie welke rol heeft en een bijdrage levert aan een succesvolle investeringsanalyse en -besluit.

TIP 3: Toets uw onderbuikgevoel en voorkom discussie over de betrouwbaarheid van de uitkomsten

Nog steeds worden teveel investeringen beoordeeld op basis van onderbuikgevoel. Dit kan lange tijd goed gaan, maar als de wet- en regelgeving (en daarmee het afwegingskader) stringenter wordt, moet je als woningcorporatie meer gericht op feitelijke onderbouwing zijn.

Daarnaast speelt validiteit van de berekeningen een belangrijke rol. Rekent u met een gecertificeerd model, dan voorkomt u discussies over de uitkomsten en kunt u het onderbuikgevoel feitelijk toetsen.

Aareon stelt vanaf 1 januari 2020 een nieuwe versie van Trace Investering beschikbaar. Een eenvoudig toe te passen applicatie om een investering zoals nieuwbouw, sloop/nieuwbouw, renovatie of aankoop financieel te toetsen aan de meest toegepaste rendementsbegrippen op basis van markt- en beleidswaarde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Tammes of Stefan Hartgers.

to top