GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
youtube

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Trace Investering en Waardering
Trace & Treasury

Oplossingen > Trace & Treasury
Oplossingen > Trace & Treasury > Trace

Trace (Trace & Treasury)

Trace bestaat uit de onderdelen Assets, Waardering, Asset management, Investering en Financiële planning. Deze onderdelen werken naadloos samen met uw huidige ERP-systeem en de onderdelen Treasury Leningen, Derivaten, Interest Yield en Cash Management.

Trace Assets

Met Trace Assets beheert u de volledige vastgoedadministratie op verschillende schaalniveaus. Het werken met Trace Assets begint met een upload vanuit uw bronsysteem. Dit bronsysteem is meestal het propertymanagement- of ERP-systeem, maar kan ook een Excelsheet zijn. Met Trace Assets legt u financiële en non-financiële kenmerken van uw huidige vastgoedportefeuille vast.

U kunt met Trace Assets eenvoudig een grafische presentatie van uw vastgoedobjecten maken en hierover rapporteren op verschillende niveaus en met diverse selecties. Alle vastgoed-objecten kunnen tegen historische kostprijs worden gewaardeerd volgens de RJ645. Ook andere waarderingen met peildatum, zoals de WOZ-waarde kunnen worden geregistreerd. Het unieke van Trace Assets is de ondersteuning van de fiscale waardering en de registratie van uw Verkoop onder Voorwaarden.

Tevens kunt u zoeken naar uw vastgoedobjecten via Google Maps. Met Trace Assets legt u de basis voor externe verantwoording (jaarrekening en SBR-wonen) en vastgoedsturing!

Trace Waardering

Trace Waardering is een applicatie waarmee u snel en eenvoudig de marktwaarde van uw vastgoed kunt berekenen. De module ondersteunt de basis- en de fullversie en is beschikbaar in de cloud of als lokale applicatie. Ook uw accountant en taxateur kunnen hun werk beter doen via een eigen inlogmogelijkheid met door u te definiëren gebruikersrechten. Trace Waardering is dé module voor uw balansmanagement en vastgoedsturing. Het is COS3000-gecertificeerd en kan worden gebruikt voor de waardering van meerdere typen vastgoed. Trace Waardering berekent eenvoudig meerdere waarderingen op basis van de discountedcashflowmethode. U kunt de waardering baseren op uw beleid of op basis van de markt aan de hand van scenario’s met de daarin opgenomen parameters. Groot voordeel is dat de onderliggende waarderingen met elkaar kunnen worden vergeleken via grafische presentatie. Dit levert interessante inzichten op met betrekking tot het maatschappelijk rendement.

Wat biedt Trace Waardering mijn organisatie?

Ervaar het gemak en de gebruiksvriendelijkheid

Trace Waardering
Trace Waardering

Trace Asset Management

Trace Asset Management helpt organisaties om vastgoedsturing te verbeteren. Zo krijgt u met Trace Asset Management inzicht in de financiële impact van uw beleid op zowel portefeuille-, complex als vhe-niveau. Trace Asset Management helpt u bijvoorbeeld om de marktwaarde van uw complexen te vergelijken met de beleidswaarde. In gesprekken met stakeholders kunt u laten zien hoe uw organisatie de beschikbare financiële middelen inzet voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast is het mogelijk om eenvoudig te sturen op rendement van bestaand bezit door een holdsell analyse uit te voeren. Deze analyse kan u ook ondersteunen bij het creëren van een passende verkoopvijver. Tot slot helpt Trace Asset Management organisaties om een gedegen prognose van de marktwaardeontwikkeling op te stellen, rekening houdend met de impact van bijvoorbeeld huurbeleid en investeringen. Hiermee ontstaat essentiële informatie voor het beoordelen van de financiële haalbaarheid van de portefeuillestrategie.

Wat biedt Trace Asset Management mijn organisatie?

Ervaar het gemak en de gebruiksvriendelijkheid

Trace Investering

Trace Investering is ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het nemen van gedegen investeringsbeslissingen. Hierbij gaat het vooral om de financiële toetsing van investeringsvoorstellen. Trace Investering stelt u in staat te toetsen op zowel marktconformiteit als op uitvoerbaarheid binnen uw eigen investeringsstatuut. Ook kunt u eenvoudig (combinaties van) nieuwbouw, renovatie, transformatie en sloop doorrekenen. U krijgt inzicht in het effect van investeren op onder andere de marktwaarde (basis of full), marktwaarde met volkshuisvestelijke bestemming en op kasstromen. Met de inzet van de cloud applicatie kunnen meerdere personen van meerdere afdelingen tegelijk aan projecten rekenen. Tevens kunt u projecten eenvoudig laten beoordelen door een taxateur of accountant. Door de koppeling met Trace Asset Management wordt naast de beoordeling op projectniveau ook direct de impact van de investering op portefeuilleniveau inzichtelijk.

Wat biedt Trace Investering mijn organisatie?

Ervaar het gemak en de gebruiksvriendelijkheid

Trace Financiële planning/Trace Financiële Meerjarenbegroting

Met Trace Assets en Trace Financiële Planning/Meerjarenbegroting legt u de basis om op gestructureerde manier de financiële meerjaren-planning te maken. Alle rapportages zijn gebaseerd op de standaard verslaggevingsmodellen en SBR-wonen.

Wat biedt Trace Financiële Planning/Meerjarenbegroting mijn organisatie?

Demo en/ of nieuwsbrief Trace

Vul hieronder uw gegevens in

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
VerplichtPlease enter a valid email address.
Hierbij vraag ik het volgende aan
captcha
nieuwe code
De code komt niet overeen met de foto
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!

Financiële vastgoedsturing kan in onze visie alleen integraal worden ondersteund.

André Tammes en Stefan Hartgers

André Tammes en Stefan Hartgers zijn verantwoordelijk voor het versterken van de klantrelaties en informeren u over productontwikkelingen en procesoptimalisaties voor financiële vastgoedsturing met Trace & Treasury.

André Tammes en Stefan Hartgers
Vraag vrijblijvend een demo aan!
088 242 0242

to top