Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Trace Investering en Waardering
Trace & Treasury

Oplossingen > Trace & Treasury
Oplossingen > Trace & Treasury > Trace & Treasury

Trace & Treasury: Trace

Trace bestaat uit de onderdelen Assets, Waardering, Asset management, Investering en Financiële planning. Deze onderdelen werken naadloos samen met uw huidige ERP systeem en de onderdelen Treasury Leningen, Derivaten, Interest Yield en Cash Management.

Trace Assets

Met Trace Assets beheert u de volledige vastgoedadministratie op verschillende schaalniveaus. Het werken met Trace Assets begint met een upload vanuit uw bronsysteem. Dit bronsysteem is meestal het propertymanagement- of ERP-systeem, maar kan ook een Excelsheet zijn. Met Trace Assets legt u financiële en non-financiële kenmerken van uw huidige vastgoedportefeuille vast.

U kunt met Trace Assets eenvoudig een grafische presentatie van uw vastgoedobjecten maken en hierover rapporteren op verschillende niveaus en met diverse selecties. Alle vastgoed-objecten kunnen tegen historische kostprijs worden gewaardeerd volgens de RJ645. Ook andere waarderingen met peildatum, zoals de WOZ-waarde kunnen worden geregistreerd. Het unieke van Trace Assets is de ondersteuning van de fiscale waardering en de registratie van uw Verkoop onder Voorwaarden.

Tevens kunt u zoeken naar uw vastgoedobjecten via Google Maps. Met Trace Assets legt u de basis voor externe verantwoording (jaarrekening en CorpoData) en vastgoedsturing!

Trace Waardering

Trace Waardering is een applicatie waarmee u snel en eenvoudig de marktwaarde van uw vastgoed kunt berekenen. De module ondersteunt de basis- en de fullversie en is beschikbaar in de cloud of als lokale applicatie. Ook uw accountant en taxateur kunnen hun werk beter doen via een eigen inlogmogelijkheid met door u te definiëren gebruikersrechten. Trace Waardering is dé module voor uw balansmanagement en vastgoedsturing. Het is COS3000-gecertificeerd en kan worden gebruikt voor de waardering van meerdere typen vastgoed. Trace Waardering berekent eenvoudig meerdere waarderingen op basis van de discountedcashflowmethode. U kunt de waardering baseren op uw beleid of op basis van de markt aan de hand van scenario’s met de daarin opgenomen parameters. Groot voordeel is dat de onderliggende waarderingen met elkaar kunnen worden vergeleken via grafische presentatie. Dit levert interessante inzichten op met betrekking tot het maatschappelijk rendement.

Wat biedt Trace Waardering mijn organisatie?

Ervaar het gemak en de gebruiksvriendelijkheid

Trace Waardering
Trace Waardering

Trace Asset Management

Trace Asset Management helpt organisaties om vastgoedsturing te verbeteren. Zo krijgt u met Trace Asset Management inzicht in de financiële impact van uw beleid op zowel portefeuille-, complex als vhe-niveau. Trace Asset Management helpt u bijvoorbeeld om de marktwaarde van uw complexen te vergelijken met de beleidswaarde. In gesprekken met stakeholders kunt u laten zien hoe uw organisatie de beschikbare financiële middelen inzet voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast is het mogelijk om eenvoudig te sturen op rendement van bestaand bezit door een holdsell analyse uit te voeren. Deze analyse kan u ook ondersteunen bij het creëren van een passende verkoopvijver. Tot slot helpt Trace Asset Management organisaties om een gedegen prognose van de marktwaardeontwikkeling op te stellen, rekening houdend met de impact van bijvoorbeeld huurbeleid en investeringen. Hiermee ontstaat essentiële informatie voor het beoordelen van de financiële haalbaarheid van de portefeuillestrategie.

Wat biedt Trace Asset Management mijn organisatie?

Ervaar het gemak en de gebruiksvriendelijkheid

Trace Investering

Trace Investering is ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het nemen van gedegen investeringsbeslissingen. Hierbij gaat het vooral om de financiële toetsing van investeringsvoorstellen. Trace Investering stelt u in staat te toetsen op zowel marktconformiteit als op uitvoerbaarheid binnen uw eigen investeringsstatuut. Ook kunt u eenvoudig (combinaties van) nieuwbouw, renovatie, transformatie en sloop doorrekenen. U krijgt inzicht in het effect van investeren op onder andere de marktwaarde (basis of full), marktwaarde met volkshuisvestelijke bestemming en op kasstromen. Met de inzet van de cloud applicatie kunnen meerdere personen van meerdere afdelingen tegelijk aan projecten rekenen. Tevens kunt u projecten eenvoudig laten beoordelen door een taxateur of accountant. Door de koppeling met Trace Asset Management wordt naast de beoordeling op projectniveau ook direct de impact van de investering op portefeuilleniveau inzichtelijk.

Wat biedt Trace Investering mijn organisatie?

Ervaar het gemak en de gebruiksvriendelijkheid

Trace Financiële planning

Met Trace Assets en Trace Financiële Planning legt u de basis om op gestructureerde manier de financiële meerjaren-planning te maken. Alle rapportages zijn gebaseerd op de standaard verslaggevingsmodellen en CorpoData.

Wat biedt Trace Financiële Planning mijn organisatie?

Treasury

Een overzicht van de Treasury onderdelen vindt u hier.

to top