GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
youtube

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Trace & Treasury eenvoudig sturen
Trace & Treasury

Oplossingen > Trace & Treasury
Oplossingen > Trace & Treasury > Treasury

Trace & Treasury: eenvoudig sturen op vastgoed en financiën

Aareon en Finance Ideas bieden samen één oplossing om te sturen op marktwaarde en beleidswaarde. Hiermee wordt sturen op vastgoedwaardering voor organisaties vanuit één omgeving mogelijk.

Door beide portfolio’s te combineren kunnen wij gezamenlijke klanten een unieke propositie bieden.

Sturen op maatschappelijk en financieel rendement
Aareon omarmt de filosofie dat data herleidbaar moet zijn tot de bron en dit betekent in de praktijk dat de uitvoer van de vastgoedstrategie en daarop volgende financiële strategie met Trace & Treasury herleidbaar is naar VHE niveau en lening niveau. Dit vergroot de transparantie in het besluitvormingsproces en interne en externe verantwoording en verslaglegging.

Sturen op maatschappelijk en financieel rendement met Trace & Treasury

Wilt u meer grip en sturing op uw vastgoedportefeuille? De applicatie Trace & Treasury ondersteunt organisaties om makkelijk en snel te sturen op besluitvorming vanuit toekomst- en risicogericht perspectief en het samenspel tussen marktwaarde en beleidswaarde. Het resultaat? Met dezelfde middelen meer maatschappelijke impact, inzicht in de consequenties van uw investeringsprojecten en de haalbaarheid van uw ambities of duurzaamheidsdoelstellingen.

De NV COS3000-gecertificeerde rekenmachine berekent eenvoudig de marktwaarde, beleidswaarde, de relatie daartussen en andere kerngegevens voor uw besluitvorming. Trace & Treasury is gemakkelijk in te zetten en geeft de mogelijkheid om uit te breiden naar een pakket waarin sturing van uw vastgoed mogelijk is.

De applicatie bestaat uit verschillende modules zoals afgebeeld in onderstaand model.

Model Trace & Treasury

Ervaren trainer en opleider: Finance Ideas Academy

Naast advisering is kennis delen een integraal onderdeel van Finance Ideas. Zo hebben de adviseurs al voor meer dan 75 organisaties trainingen verzorgd aan medewerkers van organisaties. Denk hierbij aan het verdiepen van kennis over de Trace Waardering, investeringsbeslisingen, Trace Asset Management en financiële sturing.

Trace & Treasury Waardering
In deze opleiding worden verschillende reken- methodieken doorlopen en leert u hoe de diverse marktaspecten meewegen in de vaststelling van de marktwaarde van uw bezit. Hiermee leert u zelf- standig een marktwaardering op te zetten en wordt u een volwaardige gesprekspartner van bijvoorbeeld uw taxateur.

Investeringsbeslissingen
Deze training plaatst het overwegen van investering- en in het bredere perspectief van een goed financieel sturingskader. Hierbij worden objectieve en meetbare criteria aangereikt waarmee u investeringsbeslis- singen kunt nemen. Tevens wordt ingegaan hoe u kunt komen tot verantwoorde investeringskaders met een gezonde ruimte voor innovatie en verduurzaming.

Asset Management
Tijdens deze opleiding leert u hoe u asset management in kunt zetten om de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed te bepalen. Ook wordt aandacht besteed aan rendementsbepaling op complexniveau en aan het opzetten van een gedegen vastgoedexploitatiemodel.

Financiële sturing
Deze training geeft u inzicht in de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen. Daarnaast leert u het rekenen aan vastgoed en kunt u de maatschappelijke opgave in het perspectief van financiële sturing plaatsen. U krijgt de basis ingrediënten die nodig zijn voor het gesprek binnen uw corporatie en het uiteindelijk opstellen van uw eigen financiële sturingskader.

Ervaar het gemak van Trace & Treasury

Ook interessant?

05.09.2021

Trace & Treasury eenvoudig sturen

Trace & Treasury: eenvoudig sturen op vastgoed en financiën

Trace & Treasury: eenvoudig sturen op vastgoed en financiën
Trace & Treasury: eenvoudig sturen op vastgoed en financiën

  • Trace & Treasury
  • eenvoudig sturen op
  • vastgoed en financiën
Trace & Treasury

10.04.2020

Trace Assets

Wonion over Trace Investering

Woningcorporatie Wonion is nu de 15de corporatie die met Trace investering de investeringsbeslissing financieel afweegt.
Wonion over Trace Investering

Trace & Treasury
to top