GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
youtube

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Trace & Treasury
Trace & Treasury

Oplossingen > Trace & Treasury
Oplossingen > Trace & Treasury > Treasury

Treasury (Trace & Treasury)

Treasury bestaat uit de onderdelen Leningen, Derivaten, Interest Yield en Cash Management. Deze onderdelen werken naadloos samen met uw huidige ERP systeem en de onderdelen Trace Assets, Waardering, Asset management, Investering en Financiële planning.

Voor het ondersteunen van de Treasury binnen uw organisatie biedt Aareon de applicatie Aareon Treasury. Aareon Treasury maakt het model van Trace & Treasury compleet. Naast het administreren en waarderen van financiële instrumenten kunt u een financieringsstrategie toetsen door gebruik te maken van simulatieleningen en rentecurves. Hieronder vindt u een toelichting op de onderliggende modules van Aareon Treasury welke ook apart gebruikt kunnen worden.

Treasury-suite

Treasury Leningen

Met Treasury Leningen beheert en stuurt u op de totale financieringsportefeuille. U kunt eenvoudig contracten administreren en verder analyseren. U heeft inzicht in de (her)financieringsrisico’s en renterisico’s op transactie- en portefeuilleniveau. Het is mogelijk om met simulaties te werken voor toekomstige financieringen en deze in Trace Financiële Planning door te rekenen.

Treasury Derivaten

Met Treasury Derivaten kunt u standaard derivatencontracten administreren, waarderen en analyseren. Deze module werkt nauw samen met Treasury Leningen. In deze module kunnen leningen gekoppeld worden aan de derivaten om financieringsstructuren aan te maken. Op een eenvoudige en heldere manier wordt in beeld gebracht wat het effect is van derivaten op de financieringsportefeuille.

Treasury Interest Yield

Met Treasury Interest Yield kunt u historische en actuele rentepercentages, opslagcurves en rente- scenario’s vastleggen. Op basis van deze gegevens kunt u rekenen aan uw vastgoedportefeuille en financieringsportefeuille.

Treasury Cash Management

Voor optimaal inzicht in uw huidige en de sturing op de ontwikkeling van de liquiditeitspositie kunt u in Treasury Cash Management prognoses vastleggen en koppelen aan gerealiseerde kasstromen om vervolgens verschillen te kunnen verklaren. Natuurlijk worden alle kasstromen uit financieringsactiviteiten automatisch berekend in Treasury Leningen en Derivaten en gepresenteerd in de liquiditeits- prognose.

Financiële vastgoedsturing kan in onze visie alleen integraal worden ondersteund.

André Tammes en Stefan Hartgers

André Tammes en Stefan Hartgers zijn verantwoordelijk voor het versterken van de klantrelaties en informeren u over productontwikkelingen en procesoptimalisaties voor financiële vastgoedsturing met Trace & Treasury.

André Tammes en Stefan Hartgers
Vraag vrijblijvend een demo aan!
088 242 0242

to top