Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Verduurzaming

Magazine
Nieuws > Trace & Treasury

Verduurzaming woningvoorraad woningcorporaties en Aareon

Nederland wordt duurzamer. Dit betekent dat de komende jaren een forse CO2-reductie wordt gerealiseerd. Het klimaatakkoord ligt hieraan ten grondslag. Recentelijk is duidelijk geworden dat de plannen nog niet goed zijn door te rekenen. Nadere analyse is noodzakelijk.

Wat betekent dit voor woningcorporaties?

Ook woningcorporaties nemen deel aan de sectortafel om het akkoord tot een succes te maken. Vraag die gesteld wordt, is hoe deze duurzaamheidsopgave zich verhoudt tot andere kerntaken als betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen.

Daarnaast wordt keer op keer gewezen op de kosten voor de corporaties. Recentelijk heeft WSW onderzocht of woningcorporaties de verduurzaming naar gemiddeld label A in 2030 voor het totale DAEB-bezit kunnen financieren. Het onderzoek laat zien dat 55 corporaties deze extra investeringen niet kunnen dragen, dit staat gelijk aan ruim 18% van het totale DAEB-bezit.

Rol van Aareon

Het is belangrijk om te analyseren wat het effect is van deze verduurzamingsstrategie op het financiële rendement van de woningcorporatie. We zien nog vaak Excel-spreadsheets voorbij komen met daarin veel aannames, bijvoorbeeld over de eindwaarde. Je moet je afvragen of je dan wel een gevalideerde investeringsbeslissing maakt.

Aareon rekent de uitkomsten van verschillende scenario’s uit met een gevalideerd model en geeft daarmee inzicht in de financiële impact van beleidskeuzes op portefeuille- en complexniveau. Dit levert goede discussies op aan de assettafel van de woningcorporatie tussen medewerkers met een “financiële bril” en een “vastgoedbril”.

Een renovatie van 50.000 euro zie je niet volledig terug in de stijging van de beleidswaarde van de woning. De huren moeten gelijk blijven of mogen niet teveel stijgen en wat doet het onderhoud van de woningen na de ingreep? Een ingreep heeft niet alleen mogelijke gevolgen voor de exploitatie door de corporatie, ook marktwaardeparameters worden beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan een stijging van de leegwaarde als gevolg van de ingreep. Aareon maakt het mogelijk om heel genuanceerd aan te geven wat de gevolgen van de ingreep zijn. Hierdoor worden corporaties ondersteund bij het nemen van gedegen investeringsbeslissingen.

Uit de praktijk

Aareon wordt bijvoorbeeld gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren op een verduurzaming van 10.000 woningen. Finance ideas adviseert daarbij als het gaat om het te actualiseren investeringsstatuut. Aareon rekent renovaties door in Trace & Treasury op basis van marktwaarde en beleidswaarde die door de Autoriteit Wonen wordt gevraagd. We kijken of de ingreep het geëiste rendement haalt en of de projecten financieel haalbaar zijn in de meerjarenbegroting.

Aareon integreert de applicaties van Finance Ideas (FIRE Investeringen en FIRE Assetmanagement) in Trace & Treasury. Uniek voordeel is o.a. de financiële vertaling van de investeringsplannen naar de financiële meerjarenbegroting. De haalbaarheid van de begroting wordt groter, doordat in één stap daarvoor de analyse is gemaakt en de discussie is gevoerd over het te behalen rendement op een investering.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de manier waarop Aareon u kan ondersteunen bij integrale sturing op beleidswaarde of het berekenen van rendementen op investeringen en uw bestaand bezit? Neem gerust contact op met ons.

to top