Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Hand shake
Trace & Treasury

Nieuws > Tobias
Nieuws > Trace & Treasury

Woningstichting GoedeStede kiest voor Trace & Treasury

GoedeStede is een woningcorporatie gevestigd in Almere en bezit ruim 8.000 verhuureenheden. Zij zet haar vermogen zo optimaal mogelijk in om haar volkshuisvestelijke ambities te realiseren.

Binnen de financiële normen benut zij de maximale mogelijkheden om te investeren in haar bezit voor haar doelgroepen. Zij wil op lange termijn financieel gezond blijven om ook in de toekomst haar maatschappelijke rol en bijdrage goed in te vullen.

Om de financiële en vastgoedprocessen verder te optimaliseren, maar vooral meer te integreren heeft GoedeStede gekozen voor Trace & Treasury van Aareon.

Jacqueline van Houten is ruim een jaar werkzaam bij GoedeStede als manager Financiën en ICT. GoedeStede was voor haar geen onbekende, omdat ze in het verleden als accountant voor GoedeStede heeft gewerkt. Een belangrijke uitdaging is om de bedrijfsprocessen meer te digitaliseren en data meer te structureren en met elkaar te verbinden.

“Aareon biedt met Trace & Treasury een integrale applicatie voor zowel de jaarrekening als de meerjarenbegroting.

We werkten al met de Activamodule van Aareon voor de boekwaarde op basis van historische kosten en het bepalen van de herwaardering. We gaan nu verder met het berekenen van de markt -en beleidswaarde, Treasury en de financiële meerjarenbegroting. Alles in één systeem dus. We werken met Tobias AX als basis en dat sluit hier goed op aan.

Naast het versterken van de integratie stappen we ook af van losse Excel-spreadsheets en versterken we ook onze risicobeheersing. We hebben inmiddels de kick-off van het project gedaan. We starten met het vastleggen van onze leningenportefeuille, de berekening van de markt- en beleidswaarde en het opstellen van de meerjarenbegroting.

We brengen in een latere fase ook de liquiditeitsprognose in de software van Aareon onder. We onderzoeken nog of ook de fiscale activa-administratie en de investeringsmodule van toegevoegde waarde zijn voor GoedeStede. Op deze manier krijgen we meer grip op de interne en externe verslaggeving binnen de bedrijfsvoering.”

Manager Business Development Aareon NL André Tammes: “We zijn er trots op dat GoedeStede het gebruik van Trace & Treasury verder gaat uitbreiden. Omdat de impact op de bedrijfsvoering behoorlijk groot is, hebben we met de werkgroep het project van A tot Z doorgenomen en projectfases gedefinieerd voor 2021-2022. Met Tobias AX als primair systeem borduren we voort op een goede basis en zien we de implementatie met vertrouwen tegemoet”. We wensen GoedeStede en natuurlijk specifiek de werkgroep veel succes toe!.”

to top