Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

aareon-about-you

Vacatures

Pre-employment screening bij Aareon

Binnen het werving- en selectieproces bij Aareon vormt de pre-employment screening een belangrijk onderdeel.

Aareon wenst integere werknemers te selecteren en aan te nemen. Screening is een hulpmiddel om de risico’s tot een minimum te beperken.

Wat is het doel van de screening?

Screening houdt in dat Aareon informatie opvraagt over een sollicitant of werknemer om zo een inschatting te maken van zijn integriteit. Screening kan zeer ingrijpend zijn voor de privacy van de betrokken sollicitant of werknemer.

Aareon heeft echter een gerechtvaardigd belang om een screening uit te voeren. Binnen onze organisatie wordt in bijna alle functies gewerkt met vertrouwelijke informatie. Informatie van zowel de eigen organisatie als data van onze klanten (veelal vastgelegd in de door onze werknemers gebruikte databases en applicaties). Het omgang met deze vertrouwelijke informatie vraagt vertrouwelijkheid en integriteit. Om risico’s van misbruik zoveel mogelijk te voorkomen vormt het screeningsprotocol onderdeel van het werving- en selectieproces. De screening is daarom noodzakelijk.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage 'Pre-employment screening bij Aareon' rechts in het menu.

to top