GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Trace Assets
Vastgoedadministratie conform RJ645: Trace Assets ·

Vastgoedadministratie conform RJ645: Trace Assets

Meer dan 100 woningcorporaties gebruiken Trace Assets voor hun bedrijfseconomische en/of fiscale vastgoedadministratie.

Met Trace Assets beheert u de volledige vastgoedadministratie op verschillende schaalniveaus. De financiële en non-financiële gegevens van uw huidige vastgoedportefeuille kunt u in Trace Assets vastleggen. De gegevens van uw huidige vastgoedportefeuille kunt u in Trace Assets opvoeren of overhalen uit uw primaire systeem (Tobias 365). Alle vastgoed-objecten kunnen tegen historische kostprijs worden gewaardeerd volgens de RJ645. Daarnaast wordt o.b.v. de marktwaarde de herwaarderingsreserve bepaald voor de jaarrekening. Ook andere waarderingen met peildatum, zoals de WOZ-waarde kunnen ook worden geregistreerd. Het unieke van Trace Assets is de ondersteuning van de fiscale waardering en de registratie van uw Verkoop onder Voorwaarden en uw voorraadadministratie.

Vastgoedadministratie conform RJ645

Per 1 januari 2012 is de herziene RJ645 van toepassing. Om te voldoen aan deze gewijzigde wet- en regelgeving kunt u het sociaal en commercieel (DAEB en niet-DAEB) vastgoed labelen, het vastgoed ultimo verslagjaar herwaarderen (impairment) op kasstroomgenererende eenheid niveau (KGE) en de mutaties automatisch verwerken in de activa. De mutaties in de vastgoedadministratie kunnen daarna naar uw primaire systeem worden gejournaliseerd.

Automatisch aanwenden herinvesteringsreserve

Als u bij de fiscale activaregistratie gebruik maakt van een herinvesteringsreserve (HIR) kunt u de dotaties en aanwendingen op investeringen automatisch laten berekenen door het systeem. Bij het automatisch aanwenden van de HIR wordt er rekening gehouden met de boekwaarde-eis en met de mogelijk aanwezige afschrijvingsruimte.

Naast het automatisch aanwenden van de HIR is het met Trace Assets ook mogelijk om de afwaardering en terugname op basis van de WOZ-waarde automatisch te laten berekenen. Hierbij wordt direct ook rekening gehouden met de theoretische afschrijvingen.

Neem vrijblijvend contact met mij op

Laat hieronder uw bericht achter

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
VerplichtPlease enter a valid email address.
captcha
nieuwe code
De code komt niet overeen met de foto
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!

Koppeling Trace Waardering en Trace Financiële Planning

Door de integrale werking van Trace & Treasury is Trace Assets de basis voor de modules Trace Waardering en Trace Financiële Planning. Doordat de basis voor zowel de marktwaardering als de financiële meerjarenbegroting uit dezelfde bron (Trace Assets) komt, zorgt dit automatisch voor aansluiting in de vastgoedgegevens tussen beide onderdelen.

Voor de berekening van de markt- en beleidswaarde worden de benodigde vastgoedgegevens vastgelegd in Trace Assets, waarna deze naar het waarderingsscenario worden overgehaald. In het waarderingsscenario worden de markt- en beleidswaarde berekend, waarmee ultimo verslagjaar het vastgoed in Trace Assets wordt geherwaardeerd.

Voor het opstellen van de financiële meerjarenbegroting worden de vastgoedgegevens ook overgehaald uit Trace Assets. Dit zorgt ervoor dat onder andere de contracthuren, energielabels en conditiescores in de begroting aanwezig zijn. Het systeem kan hierdoor de verschillende dPi-overzichten genereren, waardoor u deze niet meer zelf hoeft op te stellen.

Voordelen van Trace Assets

Bekijk ook de andere modules!

Financiële vastgoedsturing kan in onze visie alleen integraal worden ondersteund.

André Tammes en Stefan Hartgers

André Tammes en Stefan Hartgers zijn verantwoordelijk voor het versterken van de klantrelaties en informeren u over productontwikkelingen en procesoptimalisaties voor financiële vastgoedsturing met Trace & Treasury.

André Tammes en Stefan Hartgers
Vraag vrijblijvend een demo aan!
088 242 0242

to top