Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Huizen aan het water

Organisatie > Referenties > < 5.000 VHE

Referenties < 5.000 VHE

Veel woningcorporaties maken naar volle tevredenheid gebruik van de software van Aareon. Maak kennis met een aantal corporaties met minder dan 5.000 VHE.

De Bouwvereniging

Wonen in Harlingen begint bij De Bouwvereniging. Met zo`n 2.500 woningen is De Bouwvereniging de grootste aanbieder van huurwoningen in de gemeente Harlingen.

Meer informatie vindt u op www.debouwvereniging.nl.

Viverion

Viverion is een moderne en actieve woningcorporatie die bruist van ambitie. Als maatschappelijk ondernemer zetten wij ons in voor de lokale woningmarkt in de kernen Lochem, Laren, Barchem, Diepenheim, Markelo, Goor, Rijssen en Holten.

Lees meer op www.viverion.nl.

Provides

Wonen is voor Provides meer dan alleen het beheren van woningen. Provides is vooral actief in IJsselstein. Samen met haar huurders werkt zij aan woonplezier. Met praktische inzet van het serviceteam en het uitgekiende Serviceabonnement. Ook in de wijken waar zij woningen heeft, wil ze meer betekenen. Dat blijkt uit de inzet van haar wijkbeheerders en de inspanningen van haar team Wonen, Zorg en Welzijn. In de honderd jaar dat zij bestaat, is zij uitgegroeid tot een dynamische en innovatieve woningcorporatie.

Lees meer op www.provides.nl.

Woongroep Marenland

Woongroep Marenland is een maatschappelijke organisatie die zich primair richt op de huisvesting van mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. Haar visie heeft ze vertaald in de slogans: ‘Wonen is meer dan het huren van een huis’ en ‘Sociaal, betrokken en betrouwbaar’. De organisatie behaalt resultaat, is efficiënt en intensiveert de samenwerking met haar partners.

Meer leest u op www.woongroepmarenland.nl.

Chr. Woonstichting Patrimonium Urk

Patrimonium is een lokale en betrokken wooncorporatie met een herkenbare sociaal-maatschappelijke doelstelling, gericht op de woningmarkt, die belang hecht aan investeren in wonen en leefbaarheid vanuit een klantgerichte houding. Patrimonium heeft oog voor trends in de samenleving die van invloed zijn op wensen en behoeften van onze klanten. Die klanten staan centraal bij alles wat ze doet. Het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare woonruimte is onze meest herkenbare doelstelling.

Lees meer op www.patrimoniumurk.nl.

Wold & Waard

Wold & Waard biedt goed en betaalbaar wonen in de sociale huursector. Ze richt zich daarbij met name op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat haar niet alleen om het huis. Zij levert ook een bijdrage aan de woonomgeving en de leefbaarheid. Haar kernwaarden zijn: actief, betrokken en solide. Wold & Waard bezit ongeveer 4.800 woningen in het Westerkwartier van Groningen.

Lees meer op www.woldwaard.nl.

Wonen Noordwest Friesland

Primair zorgt Wonen Noordwest Friesland voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen, passend voor de doelgroepen van haar beleid (conform de Woningwet). Zij betrekt haar huurders en stakeholders bij haar beleid. Zij wil transparant zijn in haar doen en laten. Op professionele en innovatieve wijze wil zij deze primaire taken vervullen.

Lees meer op www.wonennwf.nl.

Zeeuwland

Samen werken aan plezierig wonen. Ambities realiseren door dichtbij klanten en hun wensen te staan. Zeeuwland zorgt ervoor dat iedereen goed, betaalbaar en duurzaam kan wonen in een fijne woonomgeving. Een omgeving die bovendien bijdraagt aan ontmoeting en sociale verbondenheid. Daar staat en gaat Zeeuwland voor!

Lees meer op www.zeeuwland.nl.

Jutphaas Wonen

Jutphaas Wonen is een kleine, slagvaardige woningcorporatie. Ze beheert ongeveer 1850 woningen, garages, bedrijfsruimten en kunstenaarsateliers in Nieuwegein. Jutphaas Wonen staat dicht bij de klant. Dat betekent dat persoonlijke aandacht van medewerkers heel belangrijk is. Alleen door goed te luisteren naar wat bewoners en woningzoekenden willen, kan zij samen met onze maatschappelijke partners de beste oplossingen bieden.

Lees meer op www.jutphaas.nl.

Stichting Wonen Wierden-Enter (SWWE)

Stichting Wonen Wierden Enter is een actieve woningstichting in de gemeente Wierden, ook wel bekend onder de afkorting: SWWE. De SWWE verhuurt een kleine 1700 woningen, gelegen in de kernen Wierden, Enter en Hoge Hexel. Daarnaast verhuurt de SWWE onder meer zorgcomplexen, winkelruimte en parkeerplaatsen. Naast de verhuur van woningen, verkoopt de SWWE ook bestaande huurwoningen en nieuwbouwwoningen. De SWWE vindt het belangrijk dat haar klanten prettig wonen, daarom wordt veel aandacht besteed aan de leefbaarheid in de wijken en de kernen.

Lees meer op www.swwe.nl.

to top