Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Huizen

Organisatie > Referenties > > 5.000 en < 10.000 VHE

Referenties > 5.000 en < 10.000 VHE

Veel woningcorporaties maken naar volle tevredenheid gebruik van de software van Aareon. Maak kennis met een aantal corporaties met meer dan 5.000 en minder dan 10.000 VHE.

Standvast Wonen

Standvast Wonen verhuurt ongeveer 9.000 woningen in Nijmegen, Beuningen, Ewijk, Weurt, Winssen, Afferden, Deest, Druten en Puiflijk. In stad en dorp draagt zij bij aan vitale buurten. Dat doet ze door het ontwikkelen, beheren en verkopen van woningen. Op die manier zorgt zij voor voldoende variatie en keuzevrijheid aan woningen in de buurten en dorpen waar zij actief is.

Meer informatie leest u op www.standvastwonen.nl.

Woningstichting Den Helder

Woningstichting is een woningcorporatie die zich al ruim 100 jaar inzet voor de volkshuisvesting in Den Helder en omstreken. U kunt bij haar een betaalbare of duurdere (meer luxe) woning huren. Zij verhuurt ook garages en verkopen ook woningen. In samenwerking met de gemeente Den Helder en maatschappelijke partijen zet zij zich in om de leefbaarheid in het stadshart en Nieuw Den Helder op peil te houden en te verbeteren. Maar haar ruim tachtig medewerkers staat zij graag voor u klaar.

Lees meer op www.wsdh.nl.

Habion

Habion ontwikkelt en beheert een diversiteit aan woonvormen voor senioren. Dat doet ze in nauwe samenwerking met lokale partijen. Haar bezit omvat woonzorgcentra (verzorgings- en verpleeghuizen), aanleunwoningen, woonzorgcomplexen (wozoco’s), levensloopgeschikte huur- en koopappartementen en (wijk-)voorzieningen zoals dienstencentra, medische praktijken en wijkservicepunten. Ze realiseert woonvormen die aansluiten bij de wensen van huidige en toekomstige bewoners en een bijdrage leveren aan de lokale vraag. Woonplezier voor senioren staat voorop. Sfeer, ontmoeting en comfort zijn belangrijk daarbij.

Lees meer op www.habion.nl.

Woonstede

Woonstede helpt zo veel mogelijk starters, jonge gezinnen, uitbreidende gezinnen, uit elkaar gaande gezinnen en senioren om een plek te vinden waar ze kunnen ontspannen en lekker kunnen leven. Want een fijn thuis is uw goed recht! Heeft u om welke reden dan ook een beetje extra steun of hulp nodig? Ook dan heeft zij een thuis voor u. En wilt u de stap maken om uw huis te kopen? Ook dat maakt zij mogelijk.

Lees meer op www.woonstede.nl.

Domesta

Een vitale samenleving, straat, wijk, dorp. Bewoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving, voor elkaar. Jong en oud, gezinnen en individuen, met elkaar. In prettige woningen, passend bij budget en eventuele zorgbehoefte. Daar zet Domesta zich voor in. Met bewoners en partners.

Lees meer op www.domesta.nl.

de Woonmensen

De Woonmensen is een woningcorporatie (voorheen woningbouwvereniging) in Apeldoorn met ruim 5.200 huurwoningen. Zij ontwikkelt, bouwt en beheert woningen voor alle doelgroepen, zowel huur als koop.

De Woonmensen richt zich op buurten en hun bewoners. Bewoners die gewoon plezierig willen leven, maar waarbij in toenemende mate het leefplezier eerder af- dan toeneemt. Juist in deze context is de Woonmensen in staat positieve impulsen te geven. Impulsen die mensen steunen hun kwaliteit van leven op peil te houden!

Lees meer op www.woonmensen.nl.

Woonpartners - Helmond

Woonpartners is een woningcorporatie in Helmond met circa 7.400 woningen. Met een sterk team zoeken ze bij Woonpartners voortdurend mogelijkheden om de inwoners van onze stad nog meer woonkwaliteit en woonplezier te bieden. Dat doet ze klantgericht, vanuit de behoeften van onze huurders en woningzoekenden en vanuit de ontwikkelingen in de wijken. Ze doet dat bovendien samen: met haar huurders, de gemeente en tal van andere partners.

Lees meer op www.woonpartners.nl.

Wooninc.

De missie van Wooninc. is het bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor mensen die daarvoor een beroep op haar doen. Veelal is dit vanwege een laag inkomen of vanwege fysieke omstandigheden. Onze middelen investeert ze dan ook zo maximaal mogelijk in ons maatschappelijk kapitaal, in betaalbare woningen en voorzieningen die dit wonen aantrekkelijk maken. Met de focus primair op wonen met service en zorg voor ouderen en Eindhoven en de omliggende regio. Daarnaast ook op jongeren, woonwagenbewoners en anderen die door omstandigheden een beroep op haar doen.

Lees meer op www.wooninc.nl.

Trudo

Trudo is een Eindhovense corporatie die zich nauw verbonden voelt met de stad. Een veelheid aan ontwikkelingen en bewegingen in die stad heeft ertoe geleid dat onze corporatie zijn werkterrein in de loop der jaren fors heeft uitgebreid. In nauw overleg met en op aangeven van onze stakeholders. Daarbij houden we uiteraard vast aan de klassieke taak van de corporatie: het huisvesten van huishoudens met een bescheiden inkomen. Daarnaast ziet Trudo echter ook andere taken voor zich weggelegd.

Lees meer op www.trudo.nl.

Dunavie

Dunavie is een woningcorporatie met de wortels in Katwijk die zo’n 8.000 woningen, garages en bedrijfsruimten beheert. Zij bezit 32% van alle woningen in de gemeente Katwijk. De vastgoedstrategie van Dunavie heeft dan ook grote invloed op het dorpsbeeld van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Lees meer op www.dunavie.nl.

WOONopMAAT

WOONopMAAT verhuurt ongeveer 10.000 woningen en andere verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. Circa 75 medewerkers zetten zich in om het wonen bij WOONopMAAT zo prettig mogelijk te maken.

Lees meer op www.woonopmaat.nl.

to top