GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

ShareWorX-integratie met MS Teams

ShareWorX-integratie met MS Teams

Samenwerken aan documenten in MS Teams en duurzaam archiveren en beheren van deze documenten in ShareWorX. Deze integratie is gerealiseerd in de recent vrijgegeven release van ShareWorX.

MS Teams is een efficiënt instrument gebleken om met interne en externe project teams op afstand te kunnen samenwerken; zowel voor vergaderingen en het werken aan documenten. Mede door COVID heeft het gebruik een vlucht genomen en is het in veel organisaties versneld geïntroduceerd. Deze versnelde introductie levert ook nieuwe vraagstukken op voor organisaties:

De vergelijking met de introductie van SharePoint jaren geleden dringt zich op. Ook toen werden veel teamsites gemaakt en raakte organisaties het overzicht kwijt. De integratie met de functionaliteit van ShareWorX was toen voor veel klanten de oplossing.

Het duurzaam documentbeheer van ShareWorX blijft een van de pijlers waarop de digitale afhandeling van processen in uw organisatie rust. De overzichtelijke bestandsstructuur biedt de functionaliteit die AVG, wetgeving en governance vereisen, zodat verantwoording kan worden afgelegd over de documenten die u beheert.

De integratie van ShareWorX met MS Teams maakt het mogelijk om samen te werken aan bestanden van Microsoft Teams en deze tegelijkertijd veilig op te slaan in ShareWorX. Inclusief de daaraan verbonden ontsluitingsmogelijkheden naar ERP, portalen, apps volgens de geldende archiefregels.

Het bijzondere van deze integratie is tevens dat de opgeslagen bestanden verbonden blijven met MS Teams zodat die ook daar inzichtelijk blijven. Last but not least worden de documenten gesynchroniseerd tussen MS Teams en ShareWorX en vice versa.

Functionaliteit

Wat heeft u nodig ?

Wilt u ook gebruik maken van deze handige integratie of wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager van Aareon.

to top