2024

Het Aareon-kantoor als Digital Twin

Published on (NL) 13 Mar 2024

Een "digitale tweeling" (Digital Twin) is een digitale representatie of model van een fysiek object, systeem of proces. Deze digitale tweeling weerspiegelt de eigenschappen, status en gedrag van het echte object of systeem in real-time of in een gesimuleerde omgeving


Ongeveer anderhalf jaar geleden heeft een 6-tal studenten van NHL Stenden uit Emmen een project uitgevoerd om via sensoren een aantal eigenschappen van het gebouw te meten en te tonen op een dashboard. Het ging daarbij om twee sensoren die konden meten of er op het dak van het kantoor van Aareon water bleef staan om te kunnen ingrijpen als er na regenval geen goede afvoer van het water was. En een beperkt aantal sensoren die de temperatuur en de kwaliteit van de lucht in een aantal kamers konden meten. Deze sensoren werkten met behulp van het LoRa. LoRa (Long Range) is een draadloze communicatietechnologie die specifiek is ontworpen voor het overbrengen van kleine hoeveelheden gegevens over lange afstanden met een laag energieverbruik.


Dit project is geslaagd afgerond door de studenten. Hierna ontstond eigenlijk meteen de vraag of dit niet verder kon worden uitgebreid, waarbij ook gekeken kon worden naar de bezetting van de ruimtes binnen het Aareon-kantoor.


Met deze opdracht is een volgende groep studenten aan de slag gegaan. Zij hebben alle flexruimtes van het Aareon-kantoor uitgerust met sensoren die beweging kunnen detecteren. Zij hebben gekozen voor een andere techniek, niet omdat de LoRa-oplossing niet goed werkte, mar omdat de sensoren die met LoRa werken erg prijzig zijn. De keuze viel op het Zigbee-protocol, waarbij de zensoren een aanzienlijk stuk goedkoper zijn. Ook kenmerkt Zigbee zich doordat elke sensor ook weer werkt als router om de signalen door te geven, waardoor de sensoren in feite zelf het netwerk opbouwen. Ook dit project is succesvol afgerond en hiermee was er inzicht in de bezetting van de flexruimtes.

Maar we waren nog niet klaar. We wilden inzicht hebben in alle ruimtes en dan ook nog op meer aspecten. De derde groep studenten heeft dit opgepakt. Zij hadden de opdracht om het resultaat van de vorige twee projecten te combineren en uit te breiden met het plaatsen van sensoren in alle ruimtes in het kantoor van Aareon en van elke ruimte de volgende zaken te meten: temperatuur, CO2 en luchtvochtigheid. Waar er al bezetting gemeten werd, moest dit ook blijven bestaan. Ook hier is weer gebruik gemaakt van het Zigbee-protocol en zijn er sensoren in elke ruimte geplaatst of vervangen. Het resultaat van dit laatste project is dat er inzicht is in temperatuur, CO2 en luchtvochtigheid in alle ruimtes en daarnaast de bezetting van de flexruimtes. En dat alles op 1 dashboard.


In 1,5 jaar doorlooptijd is hiermee van het Aareon-hoofdkantoor een Digital Twin gerealiseerd. Door de keuze om te werken met Zigbee is dit ook nog eens een betaalbare oplossing. De sensoren die zijn gebruikt, kosten ca. 25 euro per stuk en door deze techniek zijn er geen uitbreidingen van al bestaande interne netwerken nodig. De gegevens worden weergegeven op een dashboard dat door de studenten zelf is ontwikkeld is. Daarnaast worden de gegevens van de sensoren ook doorgegeven aan Facilitor, zodat ook daar de presentatie kan plaatsvinden.


Bij Aareon wordt er naar het klimaat en de bezetting gekeken, maar de hoeveelheid aan sensoren en de verschillende zaken die zij kunnen meten in aanmerking genomen, is er natuurlijk veel meer mogelijk. Denk aan bijvoorbeeld inzicht in de waarde van allerlei onderhoudsaspecten van vastgoed.


Wilt u meer weten over dit project of Digital Twins, neem dan contact op met Arie van der Deijl (arie.vanderdeijl@aareon.nl)