Duurzaamheid bij Aareon

De vastgoedsector staat voor grote uitdagingen. Het woningtekort is enorm, wonen wordt steeds duurder en betaalbare wonen wordt steeds uitdagender. We zijn een integraal onderdeel van de vastgoedsector en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om onze klanten en onze medewerkers te ondersteunen bij het beheersen van de uitdagingen die voor ons liggen. Ons doel is om met behulp van digitalisering duurzame woon- en werkruimtes mogelijk te maken voor iedereen. Tegelijkertijd willen we onze eigen ecologische voetafdruk continu verkleinen en onze positie als aantrekkelijke werkgever versterken.

Samen kunnen we die uitdagingen aan en duurzaam vooruit!

Milieu

Mileu

De gevolgen van klimaatverandering zijn onmiskenbaar. Met name de bouwsector, als een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, heeft de mogelijkheid om een doorslaggevende bijdrage te leveren op het gebied van duurzaamheid. Digitalisering is daarbij een belangrijke sleutel. Daarom zet Aareon zich actief in voor de energie-efficiënte transformatie van de bouwsector: met slimme software en het consequent reduceren van de eigen CO₂-uitstoot.

Milieu

Mileu

De gevolgen van klimaatverandering zijn onmiskenbaar. Met name de bouwsector, als een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, heeft de mogelijkheid om een doorslaggevende bijdrage te leveren op het gebied van duurzaamheid. Digitalisering is daarbij een belangrijke sleutel. Daarom zet Aareon zich actief in voor de energie-efficiënte transformatie van de bouwsector: met slimme software en het consequent reduceren van de eigen CO₂-uitstoot.

Slimme oplossingen voor een betere ecologische voetafdruk

Met onze producten ondersteunen we de vastgoedsector om haar portefeuille op een milieubewuste manier te beheren en zo haar CO₂-voetafdruk te verkleinen. Papierbesparing door digitale archivering of het gebruik van onze mobiele softwareoplossingen in het veld levert ook een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat.

Aareon als milieubewust bedrijf

Niet alleen willen we onze klanten ondersteunen om milieubewuster te werken, we willen ook als bedrijf zelf onze bijdrage leveren. De leaseauto’s van de medewerkers van Aareon moeten voldoen aan minimaal energielabel B. Het aantal volledig elektrische auto’s is op dit moment 30% en groeit nog steeds. We hebben in totaal 22 oplaadpunten in Emmen en ook op onze andere locaties zijn laadvoorzieningen aanwezig. Het pand in Emmen is voorzien van een Energielabel A++ en voorzien we met 566 zonnepanelen ongeveer voor de helft in onze eigen energiebehoefte. Bij het inrichten van onze gebouwen letten we op het gebruik van duurzame materialen en kijken we waar hergebruik mogelijk is.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij zijn een technologiebedrijf dat softwareoplossingen ontwikkelt door mensen voor mensen. Onze medewerkers en andere stakeholders staan dan ook centraal. In deze "people business" is een inspirerende, diverse en innovatieve werkomgeving absoluut relevant voor succes.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij zijn een technologiebedrijf dat softwareoplossingen ontwikkelt door mensen voor mensen. Onze medewerkers en andere stakeholders staan dan ook centraal. In deze "people business" is een inspirerende, diverse en innovatieve werkomgeving absoluut relevant voor succes.

Veerkrachtige organisatie

Wij zien medewerkers als mensen en niet alleen als hulpbron. Cruciaal voor onze bedrijfscultuur is een geloofwaardig, eerlijk en respectvol personeelsbeheer en een werkomgeving die wordt gekenmerkt door vertrouwen. .Vertrouwen is een vereiste om te experimenteren en te kunnen leren van fouten. Een belangrijke basis om onze medewerkers de nodige ruimte te bieden om te groeien – zowel professioneel als persoonlijk.

Levensfasegericht personeelsbeleid

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers werk en privé goed kunnen combineren in de verschillende levensfases. Dit doen wij onder andere door flexibele werktijdmodellen en ook de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode per kalenderjaar in het buitenland te werken te bieden.

Geestelijke gezondheid in één oogopslag

Om de veerkracht van onze medewerkers verder te versterken, hebben we individuele aandacht voor het welzijn en ontwikkeling in GROW-gesprekken en bieden we bredere programma’s op het gebied van mentale en fysieke gezondheid. Daarnaast werken we continu aan het bewustzijn van onze managers over geestelijke gezondheid.

Diversiteit en gelijke kansen

Wij onderkennen de kracht van diversiteit en vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich gerespecteerd en thuis voelen in onze organisatie. Samen staan we sterker, hebben we een bredere kijk op situaties en kunnen we nog beter onze klanten bedienen. We richten ons op mensen en hun talent – ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, nationaliteit, religie of seksuele geaardheid. Om dit te doen, vertrouwen we op een verscheidenheid aan wervingsstrategieën om een breed scala aan talent en opleidingen aan te trekken en om het bewustzijn van diversiteit en inclusie te vergroten.

Ontwikkeling van de talenten van morgen

De talenten van morgen zijn onze toekomst! Daarom werken wij graag en veelvuldig samen met studenten van diverse opleidingen. Zij doen projecten met ons, lopen stage of doen een afstudeeropdracht bij ons. Daarnaast bieden we young talents de mogelijkheid om via een startpositie op bijvoorbeeld support de organisatie breder te leren kennen en te ontdekken wat bij hen past. Maar ook voor medewerkers met meer ervaring bieden we ruime mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen. Want wil je morgen het juiste talent hebben, dan moet je continu investeren in ontwikkeling en leren!

Regelgeving

Regelgeving

Het vertrouwen van onze medewerkers, klanten en zakenpartners is een voorwaarde voor ons zakelijk succes. Wij creëren vertrouwen door ervoor te zorgen dat de medewerkers en het management van de Aareon Groep zich conform de regels gedragen en door veel belang te hechten aan duurzame corporate governance.

Regelgeving

Regelgeving

Het vertrouwen van onze medewerkers, klanten en zakenpartners is een voorwaarde voor ons zakelijk succes. Wij creëren vertrouwen door ervoor te zorgen dat de medewerkers en het management van de Aareon Groep zich conform de regels gedragen en door veel belang te hechten aan duurzame corporate governance.

Duidelijk waardensysteem ondersteunt duurzame bedrijfsvoering

Compliance betekent voor ons niet alleen het naleven van de openbare orde, maar ook het naleven van de richtlijnen en het waardensysteem van onze eigen organisatie. Daarom houden we ons aan de gedragscode van Aareal Bank. We tonen we onder meer door elkaar met respect te behandelen, belangenconflicten te vermijden en eerlijke concurrentie te betrachten.

Training van werknemers

Wij organiseren verplichte trainingen voor onze medewerkers om hen vertrouwd te maken met de inhoud en doelstellingen van de gedragscode. We trainen hen ook regelmatig in onderwerpen als witwassen, corruptiepreventie en gegevensbescherming.

Uitgebreid risicobeheer

Alleen wie zich bewust is van de risico's van zijn bedrijfsactiviteiten kan vooruitziend en dus duurzaam handelen. Duurzame corporate governance betekent binnen de Aareon Groep dan ook het continu beheersen en monitoren van bedrijfsrisico's door middel van software en een early-warning functie.