2024

Maak kennis met Gino Pomp, directielid

Published on (NL) 13 Mar 2024

Leiderschap bestaat niet alleen uit het nemen van beslissingen, maar ook op het vormgeven van de toekomst. In dit interview praten we met Gino Pomp, directielid van Aareon. Hij staat stil bij de uitdagingen, successen, innovatie en bedrijfscultuur bij Aareon NL als een van de meest innovatieve spelers in de vastgoedsector.

Korte introductie

Mijn naam is Gino Pomp en ik ben nu ruim 16 jaar werkzaam bij Aareon. Binnen Aareon maak ik onderdeel uit van het directieteam van Aareon NL, en ben ik eindverantwoordelijk voor een gedeelte van het productportfolio. Dit gedeelte bestaat uit de producten waarmee we klanten binnen de commerciële vastgoedmarkt op een optimale wijze kunnen automatiseren. Bij klanten kan worden gedacht aan vastgoedbeheerders en vastgoedbeleggers, VvE-beheerders maar tevens projectontwikkelaars en makelaars. In mijn rol ligt de focus vooral op het beleid en visie rondom onze producten, huidig en toekomstig, echter ook de omzet en marges spelen een nadrukkelijke rol.

Software voor de commerciële vastgoedmarkt

De software die we ontwikkelen, onderhouden en waarmee dagelijks door vele klanten wordt gewerkt, is vrij divers maar in alle gevallen zijn het oplossingen die beschikbaar worden gesteld vanuit de cloud. Al deze software, de oplossingen, automatiseert ieder facet dat komt kijken bij de processen van een vastgoedbeheerder of -belegger.


Zo leveren we een ERP-systeem, genaamd REMS 365 en gebaseerd op Microsoft-technologie, waarmee een vastgoedbeheerder en -belegger in staat is op een intuïtieve wijze alle primaire processen te automatiseren. Ook leveren we een ERP-systeem specifiek voor de VvE-beheerder met de naam Twinq. Deze systemen kunnen beschouwd worden als de kern van de bedrijfsvoering. Binnen Aareon noemen we dit ook wel het onderdeel ‘Manage’.


Gekoppeld aan de ERP-systemen leveren we tevens producten die meer bedoeld zijn voor directe interactie met de huurders of bewoners van het vastgoed, bijvoorbeeld door een klantcontactafdeling, of waarbij via een portaal de huurders de gelegenheid wordt gegeven om 24/7 allerlei zaken zelf te regelen. Dit noemen we ook wel ‘Engage’.


Onder ‘Engage’ scharen we ook de applicaties waarmee we het go-to-market- en on-boardingsproces op een efficiënte en innovatieve wijze kunnen faciliteren. Hierbij kan worden gedacht aan websites waarmee nieuwbouwprojecten of verhuurwoningen onder de aandacht gebracht kunnen worden en waar geïnteresseerden zich op kunnen inschrijven. Uiteraard kan Aareon ook de marketing en campagnes verzorgen die hiermee onlosmakelijk verbonden zijn. Hieraan gekoppeld leveren we een zogenaamd all-in-one systeem voor de verhuur- en verkoopmakelaar, genaamd Bricr.


Op het vlak van ketenintegratie bieden we Mareon aan, gericht op het onderhoudsproces, waarmee we in staat zijn om systemen van vastgoedbeheerders en -beleggers te verbinden met systemen van aannemers.


Dit is maar een greep uit het portfolio, dat we dagelijks onderhanden hebben om steeds meer toegevoegde waarde te kunnen leveren aan onze klanten.

Innovatie

Innovatie is bij Aareon een natuurlijk iets dat op een vanzelfsprekende wijze onderdeel uitmaakt van ons werk en daardoor verweven is met ons oplossingen. Enerzijds wordt het gevoed door datgene wat onze klanten van ons vragen en wat er zich afspeelt in de markt, maar anderzijds vooral door onze eigen drive om onze klanten het beste en meest optimaal mogelijke te bieden.


Binnen Aareon is het niet zo dat er één persoon verantwoordelijk is voor het verder innoveren van ons portfolio, we doen dit als team. In dit team houden we de ontwikkelingen binnen de markt en IT-wereld nauwlettend in de gaten. En bij nieuwe technologieën gaan we niet ‘over een nacht ijs’. Zo werken we het - waar nodig – verder uit, proberen we een proof of concept neer te zetten, polsen we onze klanten erover en stellen we een business case op. Door deze stappen te zetten borgen we op een verantwoorde wijze het doorvoeren van innovaties in ons portfolio.

Bedrijfscultuur

Ik werk al een lange tijd met erg veel plezier bij Aareon en wel om diverse redenen. Aareon is een bedrijf dat goed voor haar medewerkers zorgt en waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. Er wordt altijd respectvol met elkaar omgegaan. Tussen jong en oud is er een dynamische mix, wat er voor zorgt dat er een prettig geheel ontstaat van wat meer traditionele gebruiken en nieuwe invloeden en ideeën. Medewerkers staan altijd voor elkaar klaar, waar iemand zich ook bevindt in de hiërarchie van het bedrijf of hoe druk iemand het ook heeft. Dit wordt vooral als erg prettig ervaren door nieuwe medewerkers, maar in het geheel zegt het natuurlijk veel over de mensen zelf. De organisatie biedt daarnaast veel leuke initiatieven gericht op de medewerkers, zoals vitaliteitsprogramma’s, zomerfestivals en sportactiviteiten.

Uitdagingen en successen

Ten opzichte van 16 jaar geleden, toen ik mijn eerste stappen binnen het bedrijf zette, is er veel veranderd. We zijn in de afgelopen jaren erg succesvol geworden op diverse vlakken, wat maakt dat we zowel qua medewerkers als productfolio enorm zijn gegroeid. De grootste uitdagingen die bij beide aspecten horen, is dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat ondanks onze omvang we een wendbaar en dynamisch bedrijf blijven waarbij we het teamgevoel weten te behouden en de lijnen kort blijven. Denkend aan ons groeiende portfolio moeten we er voor waken dat we het belang van onze klanten en het invullen van hun behoeften nooit uit het oog verliezen.


Het feit dat we marktleider zijn, een compleet en geïntegreerd productportfolio kunnen bieden aan onze klanten, een toegewijd team aan medewerkers hebben en waardevolle acquisities op een goede wijze weten te integreren binnen de Aareon-familie, maakt me enorm trots.


Onlangs is ons kantoor in Amsterdam verbouwd en qua aankleding en voorzieningen weer helemaal geoptimaliseerd, met een prachtig resultaat. Wat echter nog veel mooier is, is dat we dit pand nu betrekken met alle collega’s die direct betrokken zijn bij de commerciële klanten die we met de eerder beschreven software dagelijks ontzorgen. Een concreet voorbeeld van met elkaar toewerken naar synergie, een geïntegreerd portfolio met prachtige producten en acteren als één organisatie.

Toekomstperspectieven

Aareon Nederland is een prachtig gezond en succesvol bedrijf met medewerkers die dagelijks een belangrijke bijdrage leveren aan het succes. Traditioneel gezien zijn we groot en succesvol in het automatiseren van de processen van woningcorporaties, we verleggen nu echter ook steeds meer focus naar de commerciële vastgoedmarkt van beheerders en beleggers met onze producten als REMS, Twinq, Bricr en Mareon. Ik voorzie, en dat is uiteraard ook ons doel, dat we hier een steeds grotere rol gaan spelen en we ook deze klanten gaan helpen in hun proces van verdere automatisering en digitalisering. Met name dit laatste is iets waar we een grote bijdrage in kunnen leveren, een hoge mate van efficiencyvoordeel bewerkstelligen, en waar onze klanten vaak nog zoekende in zijn.


Gezien de dynamiek van ons bedrijf en onze klanten ben ik zeer nieuwsgierig waar we over een jaar of vijf staan. Waar ik echter geen moment aan twijfel, is dat we dan nog steeds succesvol zijn, een verder geïnnoveerd portfolio kunnen bieden met tevreden klanten en we weer vele vooruitstrevende initiatieven hebben ontplooid. Uiteraard met het gehele team van Aareon NL!