2024

Overweegt u de overstap naar SharePoint Online?

Published on (NL) 27 Mar 2024

Aareon Cloud Services

Veel woningcorporaties zijn op dit moment bezig met de overstap naar SharePoint Online of hebben deze onlangs uitgevoerd. De voor- en nadelen van een dergelijk traject worden vooraf niet altijd goed afgewogen. De overstap naar de Microsoft Public Cloud omvat immers veel meer dan alleen een migratie.


Wanneer (gevoelige) data worden verplaatst van een gehoste serveromgeving naar (lokale) laptopomgeving, moeten er eerst de nodige zaken op gebied van beheer en beveiliging worden geregeld. Bij Aareon Cloud Services zijn we daarom van mening dat de implementatie van Microsoft SharePoint de laatste stap is van een veel groter project. Wij noemen dit ons Aareon Cloud Services 5-stappenplan.

Stap 1: inventarisatie end-point devices

Met end-point devices bedoelen we laptops, maar ook mobiele telefoons en tablets. We brengen in kaart hoeveel devices uw organisatie gebruikt, welke types dit zijn en de gebruikers ervan. Dit vormt de basis voor de volgende stappen.

Stap 2: installatie Microsoft Intune voor beheer van laptops en devices

Op de apparaten worden data beschikbaar gesteld. Wat gebeurt er nu als een laptop, telefoon of tablet verloren raakt? Met de overgang van een veilig beheerd extern bureaublad naar een apparaat moeten verschillende beveiligingsmaatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat deze data alleen toegankelijk zijn vanaf een beheerd en geautoriseerd apparaat. Aareon Cloud Services zet hiervoor Intune in.

Stap 3: installatie Microsoft Defender tegen virussen, mailware en beveiligingsrisico’s

Ook op dit gebied beschikt Aareon Cloud Services over de juiste kennis en ervaring. O.a. met Microsoft Defender zorgen wij ervoor dat de beveiliging zo hoog is ingesteld dat er preventieve acties kunnen worden ondernomen gebaseerd op wat er real-time gebeurt. Geen lange reactietijden meer of wachten op benodigde autorisaties. Dus het gevaar heeft geen tijd om verder toe te slaan.

Stap 4: lokaal beschikbaar stellen van uw applicatielandschap

Verschillende woningcorporaties werken nog software die via een server beschikbaar wordt gesteld en dus nog niet klaar is voor de cloud. Ook hiervoor heeft Aareon Cloud Services een marktspecifieke oplossing. Wij maken het mogelijk dat ‘on-premise" (lokaal geïnstalleerde) applicaties via apps op het bureaublad van elke medewerker toegankelijk zijn zonder tussenkomst van een extern bureaublad of te moeten schakelen tussen verschillende omgevingen.

Stap 5: beschikbaar stellen van data via SharePoint, Teams en OneDrive

Pas wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, is het tijd om te kijken naar SharePoint in combinatie met Teams en OneDrive. Deze oplossingen kunnen op vele verschillende manieren worden ingericht. Hoe om wordt gegaan met data verschilt per organisatie. Daarom heeft Aareon Cloud Services zich gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij deze nieuwe manier van werken. Het gaat tenslotte niet alleen om de implementatie van een oplossing, maar vooral om het omarmen van de visie. Dit loopt van hoe we omgaan met interne data tot hoe we gegevens toegankelijk maken voor externe partijen.


Hiervoor heeft Aareon Cloud Services een nieuwe dienst ontwikkeld genaamd "Aareon Managed Services". We bieden deze dienst aan in verschillende varianten: Business, Professional en Enterprise.


Welke variant het beste bij uw organisatie past, kunnen we pas bepalen nadat we samen de doelen voor uw organisatie hebben besproken. Ons uitgangspunt is: Wat heeft uw organisatie nu en waar wilt u naartoe? Samen bepalen we de juiste oplossing en de route erheen.

Benieuwd naar onze oplossingen?

Aareon Cloud Services: De nieuwste IT-ontwikkelingen gecombineerd met bewezen oplossingen